Ủy ban MTTQ Việt Nam TP rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019-2024; 2024-2029

30/05/2022 - 01:38 PM
Ngày 30/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2019-2024; xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chủ trị hội nghị có đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVII, Ủy viên BCH Đảng bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương khẳng định: Thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 14/3/2022 của Thành ủy Hà Nội về công tác quy hoạch cán bộ, và các Kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy về công tác cán bộ; trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo cán bộ quản lý của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP theo đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, công tâm, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy trình, thẩm quyền. Đồng thời rà soát những cán bộ không đủ điều kiện để đưa ra khỏi quy hoạch chức danh lãnh đạo của Mặt trận Thành phố. Qua đó, tạo sự chủ động trong công tác cán bộ cũng như tính kế thừa, phát triển, chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ Mặt trận Thành phố; góp phần phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ tiêu biểu, xuất sắc cho Thành phố trong thời gian tới.
 
Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã thông báo các nội dung được thực hiện gồm hai nhiệm vụ: Một là rà soát quy hoạch đối với các chức danh Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; lấy ý kiến bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2019-2024 và đưa ra khỏi quy hoạch nhiệm kỳ 2019-2024 đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Hai là, xây dựng quy hoạch lãnh đạo mới đối với chức danh Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố giai đoạn 2024-2029. Đồng chí đã thông báo cụ thể về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh để các đại biểu tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu tín nhiệm đảm bảo công khai, đúng quy định.
Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, hội nghị đã tiến hành quy trình các bước, thảo luận thống nhất bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ đã được rà soát quy hoạch vào các chức danh theo quy định bằng hình thức bỏ phiếu kín; kết quả số phiếu tín nhiệm đều có sự tập trung cao. Đồng thời, Hội nghị đã bỏ phiếu đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch đối với các đồng chí không đủ điều kiện sức khỏe, độ tuổi, đã chuyển công tác../.
Ngọc Mai

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020