Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc thực hiện công tác tuyên giáo

03/12/2020 - 06:10 PM
Sáng ngày 03/12, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy do đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn đến Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khảo sát về việc thực hiện công tác tuyên giáo năm 2020. Tiếp đoàn khảo sát có: đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; đồng chí Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cùng Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo và Đối ngoại, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của thành phố được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chú trọng và thực hiện kịp thời. Đã phối hợp tổ chức các hoạt động mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của Thủ đô và Đất nước, nổi bật là hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội và 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020); tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền việc Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ trong nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tổ chức tuyên truyền phát động Tháng cao điểm Vì Người nghèo, ủng hộ đồng mào Miền Trung bị bão lũ có hiệu quả; tuyên truyền thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại buổi làm việc
Bên cạnh đó các hoạt động tuyên giao đối ngoại như: Công tác đối ngoại nhân dân; Công dư luận xã hội; Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Công tác phát hành ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; công tác phối hợp với các cơ quan báo chí cũng được thực hiện rất tốt.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng kiến nghị đoàn khảo sát đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Ban Tuyên giáo Thành ủy bằng các nội dung cụ thể với cơ chế phối hợp có tính lâu dài; phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi học tập kinh nghiệm, tổ chức hội thảo, tọa đàm tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo cho cán bộ Mặt trận các cấp.
Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc
Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục và vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra về công tác tuyên giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Công tác tuyên truyền, đối ngoại của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong năm 2020 đã sáng tạo, linh hoạt, nghiêm túc, đổi mới, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, đã tổ chức thành công các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; làm tốt công tác tuyên truyền, tham gia có hiệu quả vấn đề phòng chống dịch Covid-19.
Đoàn công tác nhấn mạnh đến những kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trong thời gian qua, trong đó có sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo đổi mới, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp UB MTTQ Việt Nam TP.
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, trong năm 2021, Đoàn công tác đề nghị Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, trọng tâm một số nhiệm vụ như: Tham mưu tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Đại hội XIII của Đảng; triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, công tác đối ngoại; việc thực hiện chủ đề năm của thành phố; tập trung tuyên truyền, nắm bắt phản ảnh kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền về lối sống văn hóa, việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố; thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội, tập trung đấu tranh với những thống tin sai lệch, diễn biến hòa bình trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.
Ngọc Mai

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020