Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện Gia Lâm tổng kết công tác năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024

05/01/2024 - 09:06 AM
Chiều ngày 04/01/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm và các tổ chức chính trị- xã hội huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024.
Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Việt Hà- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đăng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND- UB MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên huyện.
Bám sát chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, Ủy ban MTTQ Việt Namcác tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào những kết quả nổi bật mà huyện đạt được trong năm 2023. Nổi bật là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường; sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện, Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể và các tổ chức thành viên và các ngành ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả thiết thực hơn. Đặc biệt, đã phối hợp tổ chức thành công việc lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập quận và các phường thuộc quận với tỷ lệ đồng ý đạt trên 99%. Phối hợp UBND Huyện tổ chức tốt việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đều đạt trên 99%.
Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động có nhiều đổi mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm hay, sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình, công trình, phần việc tiêu biểu góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện, nhất là nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và xây dựng huyện thành quận, cụ thể: Tiếp tục duy trì 22 mô hình “Đoàn kết sáng tạo”, xây mới các mô hình về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng phường, quận; mô hình “Sáng xanh - Sạch đẹp - An toàn - Văn minh”; mô hình “Cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu”, mô hình “Giảm nghèo bền vững”; mô hình Khu dân cư, tổ dân phố thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; mô hình Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương ...
Công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công và các hoạt động vì người nghèo được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, tạo nguồn lực chăm lo cho đối tượng chính sách, các hộ cận nghèo, các đối tượng đặc biệt khó khăn. Các nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ Vì người nghèo”, Quỹ Vì Biển đảo Việt Nam” được sử dụng đúng mục đícch và có hiệu quả thiết thực.
Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt các cuộc giám sát độc lập; các hội nghị phản biện xã hội. Chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng được nâng cao. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân, các cuộc đối thoại đột xuất và theo chuyên đề.
 
Khen thưởng các tập thể tiêu biểu
Đáng chú ý, các nhiệm vụ theo kế hoạch thi đua và chỉ đạo của ngành dọc cấp trên được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện thắng lợi. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần củng cố niềm tin và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phối hợp UBND huyện tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện NTM nâng cao, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đa dạng hoá các hình thức hoạt động nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân, các chức sắc tôn giáo, các tổ chức xã hội, cá nhân tiêu biểu tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị đại biểu Nhân dân và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công và các hoạt động vì người nghèo được quan tâm thực hiện, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Năm 2023, toàn huyện vận động được 1,48 tỷ đồng (thu theo kế hoạch đến hết năm dự kiến đạt trên 3 tỷ đồng), quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” được 1,949 tỷ đồng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt trên 2,3 tỷ đồng.
Với những kết quả trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện được tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; LĐLĐ huyện được tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hội CCB Huyện được tặng Bằng khen của UBND Thành phố; Hội Nông dân được tặng Bằng khen của Hội Nông dân Thành phố; Hội LHPN huyện được tặng Bằng khen của Trung ương Hội và Huyện đoàn được tặng Cờ thi đua của Thành đoàn Hà Nội..
Phát biểu tại Hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Việt Hà ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Gia Lâm đã đạt được. Với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, năm 2024, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị- xã hội huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp, nhất là các tiêu chí xây dựng nông thôn kiểu mẫu, tiêu chí thành lập phường, quận nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Huyện năm 2024 và giai đoạn 2020-2025. Xây dựng phong trào thiết thực, hiệu quả; duy trì và phát triển các phong trào văn hoá, văn nghệ; cho vay vốn phát triển các mô hình phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm 2024 của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, bám sát chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và nhiệm vụ chính trị của Huyện, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ, Đại hội Hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo đúng quy định, Điều lệ, nhất là về công tác nhân sự của Đại hội. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chăm lo xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, dư luận xã hội đến các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện tốt quy định về tiếp xúc cử tri, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước các kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp.
Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh, trước mắt cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là tổ chức vận động, thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; chức sắc, tín đồ tôn giáo… đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Vận động đoàn viên, hội viên ra quân vệ sinh mội trường, tạo cảnh quan, không khí sôi nổi… trước, trong và sau Tết. Tuyên truyền nhân dân giữ gìn các nét đẹp văn hóa truyền thống trong đón Tết, nghiêm túc thực hiện các quy định về không đốt pháo, đảm bảo đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh. Tổ chức thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024 đảm bảo quân số, chất lượng.
Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023 được Trung ương, Thành phố, ngành dọc cấp trên và Huyện biểu dương, khen thưởng./.
Vân Thư
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020