Ủy ban nhân dân- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

07/03/2023 - 02:12 PM

Chiều 06/3/2023, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Tú- Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Trương Văn Học- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.
Hội nghị đã có 12 ý kiến được các đại biểu quan tâm đóng góp thiết thực như: Quy định rõ ràng và cụ thể hơn về quyền, trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai, thống nhất quản lý Nhà nước đối với đất đai và các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; việc cấp nhiều Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ sở hữu là chưa hợp lý, dễ xảy ra tranh chấp và gây khó khăn trong công tác quản lý; đề nghị bổ sung thêm hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức; có quy định cụ thể về cơ chế tài chính đối với đất đai như: căn cứ tiêu chí để xác định giá đất thị trường, nhất là trong việc xác định giá đất để tính giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, cho thuê đất; chính sách bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất…
 
Toàn cảnh Hội nghị
 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Học- Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
Qua việc góp ý Dự thảo đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan về việc sửa đổi Luật đất đai; nâng cao kiến thức pháp luật và chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện giao phòng, ban có liên quan tiếp tục tiếp nhận các ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của các đơn vị và cá nhân để tổng hợp báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và UBND thành phố Hà Nội.
Đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam 22/22 xã, thị trấn đã tiến hành tổ chức, phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)./.
Vân Thư
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020