Đông Anh triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2018

02/11/2018 - 09:14 AM
Chiều ngày 30/10/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 24 xã, thị trấn.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hoa - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua Kế hoạch liên tịch số 25/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 22/10/2018 giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018 và Hướng dẫn số 19/HD-MTTQ ngày 22/10/2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Theo kế hoạch và hướng dẫn, thời gian tổ chức Ngày hội diễn ra trong 01 ngày, tập trung trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 18/11/2018; chương trình Ngày hội ở khu dân cư cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy theo đặc điểm từng nơi để tổ chức cho phù hợp, nội dung cơ bản gồm 2 phần là phần Lễ và phần Hội.
Hội nghị nhất trí cao với nội dung kế hoạch, hướng dẫn và quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
Đ/c Đỗ Ngọc Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để thông qua Ngày hội của toàn dân nhằm tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương cơ sở, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024./.
  Thúy Huyền -  MTTQ  huyện Đông Anh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”