100% Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường quận Tây Hồ đã thành công, sẵn sàng tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tính đến ngày 13/3/2019, đã có 8/8 phường trên địa bàn quận Tây Hồ tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024, được tiến hành đúng quy trình hiệp thương theo hướng dẫn và đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra là Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường hoàn thành trong quý 1/2019 để tiến hành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VI, dự kiến vào cuối tháng 3/2019.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ 15, nhiệm kỳ 2014-2019.

Sáng ngày 14/3/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ 15, nhiệm kỳ 2014-2019

Cụm thi đua số 4 tại huyện Ứng Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Chiều ngày 14/3/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019 tại huyện Ứng Hòa là đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gồm 06 huyện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2019

Ngày 12/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2019 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sơn Tây tuyên truyền, giám sát công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Ngày 13/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, giám sát công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tới Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường. Đồng chí Hà Việt Phong - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã chủ trì hội nghị.

Hơn 30 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2019

Sáng 14/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban tiến độ ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ 15, nhiệm kỳ 2014-2019.

Sáng ngày 14/3/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ 15, nhiệm kỳ 2014-2019

Cụm thi đua số 4 tại huyện Ứng Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Chiều ngày 14/3/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019 tại huyện Ứng Hòa là đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gồm 06 huyện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2019

Ngày 12/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2019 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sơn Tây tuyên truyền, giám sát công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Ngày 13/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, giám sát công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tới Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường. Đồng chí Hà Việt Phong - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã chủ trì hội nghị.

Hơn 30 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2019

Sáng 14/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban tiến độ ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”