CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Chi bộ Ban Tuyên giáo và Đối ngoại sinh hoạt chuyên đề chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Hà Nội, 06/02/2018

Sáng 5/2/2018, Chi bộ Ban Tuyên giáo và Đối ngoại trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và 170 năm ra đời tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Chi bộ Ban chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Thị Kim Oanh – Bí thư Đảng ủy cơ quan và các đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ Ban.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Chi bộ phát biểu tại hội nghị

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/1930 đã chấm dứt sự khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Trải qua 88 năm, Đảng cộng sản Việt Nam vẫn luôn là nhân tố quan trọng, quyết định vận mệnh và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một chủ trương chiến lược đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. 50 năm đã trôi qua nhưng ý nghĩa và bài học của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn  vẹn nguyên giá trị: Đó là khát vọng về độc lập, tự do và hòa bình cho Tổ quốc, là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến lược, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả.

Nhìn lại chặng đường cách mạng của Đảng gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cũng như những hạn chế, tồn tại trong hơn 30 năm đổi mới đất nước, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn những giá trị bền vững và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản sau 170 năm ra đời. Từ đó chủ động, không ngừng vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với những nguyên lý nền tảng của Tuyên ngôn vào điều kiện cụ thể nước ta để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Trung Phong


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 289
Hôm qua: 40,343
Tất cả: 26,883,607