Giám sát việc quản lý Nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm tại thị xã Sơn Tây

30/10/2019 - 09:28 AM
Sáng ngày 29/10/2019, Đoàn giám sát liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) của Thành phố do đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây với nội dung giám sát quản lý Nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm. Tham gia đoàn có các đồng chí: đại diện Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, các tổ chức đoàn thể chính trị TP.
Theo báo cáo của UBND thị xã Sơn Tây, từ năm 2018 đến 30/9/2019, Ủy ban Nhân dân thị xã đã triển khai đồng bộ, kịp thời 19 quyết định, 29 kế hoạch, 17 công văn về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; xây dựng tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát; kiện toàn Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm từ thị xã đến 15 xã, phường nhằm nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn theo Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác kiểm tra, hậu kiểm tra được quan tâm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng và các cấp, các ngành. Các thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm được thực hiện theo cơ chế một cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện các thủ tục theo quy định. Tình hình chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nhiều tiến bộ rõ rệt, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Trong thời gian qua, thị xã Sơn Tây và 15 xã, phường đã thành lập 106 đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm. Riêng trong ngành y tế đã tổ chức kiểm tra 3.836 lượt cơ sở, 3.364 cơ sở đạt tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Xử phạt 09 cơ sở với tổng số tiền phạt là 302.150.000 đồng, nhắc nhở 245 cơ sở; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm định lượng và test nhanh đều đa số đạt yêu cầu. Trong năm 2019, UBND thị xã đã tổ chức triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 15 xã, phường,...Tuy nhiên đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở xã phường còn thiếu so với khối lượng và yêu cầu công việc ngày càng cao. Việc thông báo công khai các trường hợp vi phạm trên hệ thống đài truyền thanh của thị xã còn chưa kịp thời, phương tiện kiểm nghiệm còn chưa đáp ứng nhu cầu, hoạt động giết mổ gia xúc, gia cầm nhỏ lẻ tồn tại trong khu dân cư gây ô nhiễm vệ sinh môi trường, chưa có hệ thống chuỗi của hàng cung cấp thực phẩm an toàn, kinh phí thực hiện công tác an toàn thực phẩm còn hạn chế,..
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, có 16 lượt đại biểu phát biểu trao đổi, giải trình, cung cấp thêm những nội dung mà các thành viên đoàn giám sát đề nghị làm rõ, đồng thời đề xuất, kiến về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về quản lý Nhà nước đối với an toàn vệ sinh thực phẩm.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương; đồng thời đề nghị từng thành viên Ban chỉ đạo ATTP thị xã phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ; đề nghị MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của thị xã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm, chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho người sản xuất, người tiêu dùng; công khai các đơn vị vi phạm trên hệ thống thông tin tuyên truyền để từng bước nâng cao nhận thức trong thực hiện và giám sát việc thực hiện  ATTP của các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tại địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; kiên quyết xử lý các đơn vị vi phạm theo đúng qui định của pháp luật; quan tâm đến việc giám sát bữa ăn tập thể, bếp ăn của trường học, công tác đảm bảo ATTP trong các dịp Tết nguyên đán, mùa lễ hội trên địa bàn...
                                                                                      Hà Phương

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018