Hội nghị tọa đàm về giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú

20/01/2021 - 05:09 PM
Sáng ngày 20/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tọa đàm về giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú. Đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.
Dự Hội nghị có các đồng chí: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy; Ban Chủ nhiệm và thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các đồng chí đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một số quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, các đồng chí đại diện Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư.
Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Hướng dẫn 60/HD-MTTQ-BTT ngày 26/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đồng thời xin ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với Đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo Quy định 213 của Bộ chính trị và Thông tri số 10 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam. Hội nghị có 11 ý kiến phát biểu và nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản.
Ông Lê Văn Hoạt nhận xét bản dự thảo được chuẩn bị cơ bản, bám sát tinh thần và những điểm mới các quy định của Trung ương và góp ý về một số nội dung cụ thể trong báo cáo đánh giá và bản dự thảo Hướng dẫn.
Ông Phạm Lợi - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn văn hóa-xã hội khẳng định việc giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư là chủ trương quan trọng của đảng trong xây dựng đảng và quản lý đảng viên. Mục đích giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú để xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, trong đó, nêu gương những người làm tốt, hạn chế những việc làm chưa gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Cùng với quy trình, hướng dẫn trong Dự thảo, cần nâng cao năng lực, trách nhiệm của Ban công tác mặt trận để giám sát và nhận xét cán bộ, đảng viên. Ông tán thành cách làm của MTTQ là giám sát gắn liền với nhận xét, phải dựa vào dân, phải tuyên truyền để Nhân dân đề cao trách nhiệm xây dựng đảng, chính quyền, từ đó, phát hiện những vấn đề cần giám sát cán bộ, đảng viên. Như vậy, Ban công tác mặt trận phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân để người dân tin tưởng, dám nói những vi phạm, khuyết điểm của người được giám sát. Để việc giám sát hiệu quả, cần có sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, tạo điều kiện để Ban công tác Mặt trận thực hiện công tác giám sát bên cạnh đố Thành phố cần có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho Trưởng ban công tác Mặt trận về công tác giám sát cán bộ, đảng viên để thực hiện nhiệm vụ.
Theo Bà Bùi Thu Én - Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư số 10, phường Khương Đình, Thanh Xuân cho rằng việc thực hiện Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT đã tạo được sự gắn bó giữa đảng viên sinh hoạt 2 chiều với cấp ủy và Nhân dân nơi cư trú, đảng viên có ý thức trách nhiệm tham gia vào các hoạt động của khu dân cư, tham gia vào các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ phát động, tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa…và giới thiệu một số cách làm hay đã được triển khai tại khu dân cư trên địa bàn phường, đồng thời đề nghị nên bổ sung chữ ký của Trưởng ban công tác mặt trận trong phiếu nhận xét cán bộ, đảng viên.
Ông Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đề nghị Thành phố sớm ban hành hướng dẫn để các địa phương thực hiện, bên cạnh đó cần có cơ chế giám sát của chi ủy, chi bộ với cán bộ, đảng viên
Bà  Bùi Thị An - Phó Chủ nhiệm hội đồng tư vấn kinh tế đề nghị phiếu nhận xét trước khi gửi cho chi ủy cần công khai ý kiến nhận xét của Ban công tác Mặt trận cho đảng viên. Để việc giám sát, nhận xét đảm bảo thực chất, đề nghị Ban công tác Mặt trận cần quan tâm đến hiệu quả giám sát và chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét.
Đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu. Các ý kiến đã phản ánh một cách toàn diện và đề cập sâu sắc đến các vấn đề trọng tâm trong công tác giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú. Đồng chí đề nghị Ban Dân chủ - Pháp luật tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý, sớm hoàn thiện Hướng dẫn trình Ban Thường trực báo cáo Thành ủy để ban hành triển khai thực hiện.
Lê Hương
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019