Huyện Mê Linh tổ chức phát động triển khai thực hiện các mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử năm 2019.

01/08/2019 - 10:48 AM
Sáng ngày 30/7/2019, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với UBND huyện tổ chức Lễ phát động triển khai thực hiện các mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử năm 2019. Dự Lễ phát động có các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, công chức Văn hóa – Xã hội của 18 xã, thị trấn và hơn 200 cán bộ, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.
Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả 02 bộ Quy tắc ứng xử của TP đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Ngay sau khi UBND TP ban hành bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP và bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP; huyện đã tập trung chỉ đạo quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, để 02 bộ Quy tắc ứng xử nhanh chóng đi vào cuộc sống. Việc tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức như: trên các phương tiện thông tin đại chúng; cổng thông tin điện tử của huyện; đài truyền thanh xã, thị trấn; bảng tin, nơi sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư; niêm yết tại các nhà văn hóa; phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền trực quan; lồng ghép thông qua các hội nghị từ huyện đến khu dân cư; tổ chức Hội thi tuyên truyền 02 bộ Quy tắc ứng xử….
Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Hoàng Anh Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử đã tác động, chuyển biến rõ nét trong nhận thức, thái độ và hành vi ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc. Có thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm khi giao tiếp với người dân, doanh nghiệp. Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân thông qua việc giữ gìn vệ sinh công cộng, có thái độ lịch sự, đúng mực khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí tại các điểm sinh hoạt công cộng.
 
 Đoàn diễu hành tuyên truyền, cổ động trực quan của huyện
Ngay sau Lễ phát động, Đoàn diễu hành tuyên truyền, cổ động trực quan của huyện đã diễu hành và phát tờ rơi tuyên truyền trên các tuyến đường chính trên địa bàn huyện, nhằm tạo hiệu ứng, sự hưởng ứng và vào cuộc tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
 
                                                                               Lê Đình Khoát

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018