Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, hoạt động tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư năm 2020

04/10/2019 - 02:01 PM
Sáng ngày 03/10/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban quý III và toạ đàm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ), Đề án 02-212. Dự hội nghị có các đồng chí: Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; đại diện Ban Nội chính Thành uỷ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tư pháp, Thanh tra Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã; Trưởng Ban TTND, Trưởng Ban GSĐTCCĐ, Trưởng Ban điều hành đề án 02-212 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đánh giá kết quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, kết quả hoạt động tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trên địa bàn TP trong quý III năm 2019. Theo đó, các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn TP đã phát huy vai trò, thực hiện giám sát có hiệu quả, phát hiện nhiều vụ việc sai phạm của các tổ chức và cá nhân; kiến nghị và tham gia góp ý kiến với chính quyền, các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước. Thông qua hoạt động này đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự an toàn ở mỗi địa phương; ngăn ngừa, phát hiện những sai phạm trong quá trình thực hiện pháp luật ở cơ sở và việc triển khai các dự án đầu tư ở địa phương đóng góp tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia quản lý Nhà nước.
Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, phối hợp tham gia hòa giải ở cơ sở. Được cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo và chính quyền tạo điều kiện để MTTQ phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tạo được một bước chuyển biến rõ rệt trong các tầng lớp nhân dân. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã lồng ghép các hoạt động tuyên truyền pháp luật với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền vận động các thành viên, hội viên tham gia tích cực vào hoạt động hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận xây dựng các mô hình điểm, các nhóm nòng cốt, phối hợp với tổ hòa giải ở thôn, tổ dân phố tham gia hòa giải những vụ việc, những mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân ngay tại địa bàn dân cư.
Tuy nhiên, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và hoạt động tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, như: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện đối với hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, còn coi đây là việc của Mặt trận; việc xử lý, giải quyết các kiến nghị của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ còn chậm hoặc chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là trong chính sách đền bù GPMB, cấp GCNQSDĐ, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân... làm giảm hiệu quả công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền cơ sở, các tổ chức thành viên ở một số nơi còn chưa thật sự chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ hoạt động. Việc nắm bắt thông tin, phát hiện những vụ việc phát sinh trong nhân dân còn chưa kịp thời. Hoạt động GSĐTCCĐ hầu hết chỉ tập trung vào các dự án, công trình có vốn đầu tư của cộng đồng, các dự án do cấp xã làm chủ đầu tư; việc tiếp cận để thực hiện giám sát đối với các dự án do Thành phố, quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư còn hạn chế, do chủ đầu tư, đơn vị thi công không thực hiện công khai, không cung cấp tài liệu cho Ban GSĐTCCĐ. Kinh phí hoạt động tuy đã được chính quyền quan tâm, hỗ trợ theo quy định, tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế hiện nay. Sự phối hợp triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật ở một số địa phương còn chưa được đồng bộ và kịp thời; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao, nhất là trong thanh thiếu niên, mặt khác kỹ năng tuyên truyền của cán bộ còn hạn chế; việc xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền có nơi còn chồng chéo, chưa khoa học, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân…
Đ/c Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
Tại hội nghị, đã có 13 ý kiến phát biểu của các đại biểu trao đổi về: Kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật trong hệ thống Mặt trận; những kinh nghiệm và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật ở cơ sở; những kinh nghiệm trong hoạt động giám sát của các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Luật Đầu tư công năm 2014 và Nghị định 84 năm 2015, Nghị định 159 năm 2016 của Chính phủ…; những giải pháp trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát của các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn TP; những kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn trong hoạt động giám sát và việc thi hành Luật Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở. Đồng thời cũng có ý kiến kiến nghị về những bất cập trong triển khai thực hiện Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ tại xã, phường, thị trấn.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cảm ơn các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm hay, những cách làm hiệu quả; đồng thời đồng chí cũng đã trao đổi làm rõ một số thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu về tổ chức của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; về kinh phí cho hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Ban điều hành đề án 02-212; về tập huấn nghiệp vụ công tác TTND, GSĐTCCĐ, công tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật ở cơ sở,... Đồng chí Đàm Văn Huân cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp rà soát và triển khai thực hiện những chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra từ đầu năm, đặc biệt chú ý về công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, về tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân, chú ý tới việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.
                                                                            Từ Ngọc Lâm
                                                                                      
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018