Sơn Tây ra mắt mô hình “Tuổi trẻ tuyên truyền trực quan Quy tắc ứng xử nơi công cộng”

08/08/2019 - 05:38 PM
Sáng ngày 04/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây phối hợp với Đoàn thanh niên thị xã phối hợp ra mắt mô hình “Tuổi trẻ Sơn Tây tuyên truyền trực quan Quy tắc ứng xử nơi công cộng”.
Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hôi thị xã tích cực tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng bằng những chương trình, hành động sáng tạo, từng bước lan tỏa nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Việc tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức như: đài truyền thanh thị xã và các xã, phường; niêm yết tại các bảng tin, nơi sinh hoạt cộng đồng khu dân cư; phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền trực quan; lồng ghép thông qua các hội nghị từ thị xã đến cơ sở; tổ chức các hội thi tuyên tuyền về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn; vận động các đoàn viên, hội viên và Nhân dân duy trì ra quân vệ sinh môi trường vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần; dán pano, áp phích tuyên truyền quy tắc ứng xử tại các tủ điện, nhà văn hóa, nơi công cộng; thực hiện mô hình vẽ tranh bích họa gắn với việc xóa các điểm chân rác…
Mô hình “Tuổi trẻ Sơn Tây tuyên truyền trực quan Quy tắc ứng xử nơi công cộng” do Đoàn thanh niên thị xã làm nòng cốt góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi thị xã nếp sống văn minh; xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa; điều chỉnh lời nói thái độ, hành vi của đoàn viên thanh niên nơi công cộng góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên Sơn Tây ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực.
Sau lễ ra mắt, 60 tình nguyện viên đến các phường: Lê Lợi, Quang Trung, Ngô Quyền, Phú Thịnh đã diễu hành tuyên truyền các nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các tuyến phố xung quanh thị xã./.
                                                                             MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín