Sơn Tây tuyên truyền về cấp nước sạch trên địa bàn 6 xã.

20/06/2019 - 06:05 PM
Từ ngày 11-13/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tuyên tuyền về cấp nước sạch tại 6 xã: Sơn Đông, Cổ Đông, Xuân Sơn, Thanh Mỹ, Kim Sơn và Đường Lâm.
 
Tuyên truyền tại xã Kim Sơn
Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo cáo viên của công tác cổ phần cấp nước Sơn Tây tập trung trao đổi với hội nghị về những nội dung như: Sự cần thiết phải dùng nước máy, thủ tục, kinh phí lắp đặt và giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến sử dụng nước máy.
Qua các buổi tuyên truyền, đa số người dân đều đã ý thức được vai trò, sự cần thiết của nước sạch đối với đời sống, tuy nhiên việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Thị ủy về lắp đặt và sử dụng nước máy trên địa bàn các xã còn gặp khó khăn, hạn chế như: Hệ thống trục ước chính vào các xã còn thiếu nhiều, đặc biệt xã Cổ Đông, Sơn Đông và Thanh Mỹ; sự chủ động phối hợp giữa Công ty cổ phần cấp nước Sơn Tây và chính quyền các xã còn hạn chế; sự vào cuộc của hệ thống chính trị còn chưa chủ động, đồng bộ.
Để thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của TP và thị xã về công tác cấp nước sạch, sau hội nghị tuyên truyền, MTTQ thị xã kiến nghị với Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo các nội dung: Tăng cường trách nhiệm của công ty cổ phần cấp nước Sơn Tây, đảng ủy, UBND các xã, phường trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chủ trương chỉ đạo của Thị ủy; đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống trục nước vào các tuyến theo quy hoạch; công ty cấp nước nghiên cứu đơn giản hóa các thủ tục hành chính và cử cán bộ, nhân viên phụ trách trực ở các xã để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký lắp đặt của công dân, định kỳ hàng tháng công khai kết quả xét nghiệm chất lượng nước để Nhân dân được biết; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, vận dụng chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh phí lắp đặt; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân lắp đặt hệ thống nước máy để sử dụng, tăng cường kiểm tra công vụ trong thực hiện một số chỉ tiêu pháp lệnh, trong đó có chỉ tiêu về cấp nước sạch đối với UBND các xã, phường./.
Nghiêm Thị Thúy Hằng

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín