CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018"
Thanh Trì ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn
Hà Nội, 07/04/2017

Chiều ngày 30/3/2017, tại phòng họp số 1 UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn huyện năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Văn Nhàn – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Phùng Xuân Trường- UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Nguyễn Văn Thành- UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Thường trực HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và các phòng ban, ngành của huyện.

 

 Các đồng chí lãnh đạo huyện chứng kiến hội nghị  ký kết chương trình phối hợp năm 2017

Năm 2016, việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện đã phát huy vai trò hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện các nội dung công việc, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện trong tuyên truyền triển khai các mô hình phát triển kinh tế, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...

          Ban Tuyên giáo đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các phòng, ban, ngành của huyện theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Từ đó chỉ đạo định hướng tuyên truyền trên hệ thống thống thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan về các sự kiến chính trị trọng đại, ngày kỷ niệm lớn nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các chương trình phối hợp đã đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội; nhất là vai trò vị trí của MTTQ Việt Nam tham gia xây Đảng, xây dựng quyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện tiếp tục ký kết các nội dung trong chương trình phối hợp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Tiếp tục tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp bằng nội dung cụ thể, hiệu quả trên một số lĩnh vực trọng tâm: Thực hiện " Năm kỷ cương hành chính 2017"; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Qui tắc ứng xử nơi công cộng; Nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với trật tự văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, trật tự xây dựng..,Thông qua công tác phối hợp phát huy vai trò và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc- phòng, xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng giàu đẹp, văn minh./. 

 

      Hoàng Thị Thu Thủy – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

 

 


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 170
Hôm qua: 22,370
Tất cả: 24,792,320