14/14 phường trên địa bàn quận Long Biên hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

26/03/2024 - 03:51 PM
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các phường nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn quận Long Biên là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua sôi nổi trong đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhằm tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5/2024.
Đ/c Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Ngô Mạnh Điềm - Phó bí thư Thường trực Quận ủy; Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các đồng chí trong tổ chỉ đạo Đại hội MTTQ thành phố chúc mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ VN phường Việt Hưng
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội về Tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029” tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch số 55/KH-MTTQ-BTT ngày 18/7/2023 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Long Biên tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Thời gian qua Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận đã tham mưu Quận uỷ ban hành Thông tri số 14-TT/QU ngày 12/7/2023, đồng thời triển khai 05 kế hoạch, 04 hướng dẫn và chỉ đạo cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp để chuẩn bị kỹ về nội dung văn kiện, đề án nhân sự Đại hội; tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Xây dựng chương trình, kịch bản và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội, đảm bảo thời gian, chất lượng, sát với yêu cầu thực tế của địa phương.
Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó bí thư Thường trực Quận ủy; Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các đồng chí trong tổ chỉ đạo Đại hội MTTQ quận chúc mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ VN phường Long Biên
Phường Việt Hưng là đơn vị tổ chức Đại hội điểm trong tháng 01/2024 để rút kinh nghiệm trước khi các phường đồng loạt tổ chức đại hội và dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2024. Tính đến 22/3/2024, 14/14 phường hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029 theo đúng tiến độ. Nhìn chung Uỷ ban MTTQ Việt Nam các phường đã tổ chức thành công Đại  hội; công tác chuẩn bị chu đáo, công tác trang trí trực quan và tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đại hội diễn ra đúng chương trình, trang trọng, nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực, đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029 được giới thiệu đều trúng cử với tỷ lệ 100%; không khí Đại hội vui vẻ, phấn khởi, đoàn kết đúng với tinh thần của Mặt trận Tổ quốc. Điểm nổi bật của Đại hội điểm là đổi mới hình thức trình bày báo cáo chính trị, các tham luận tại Đại hội thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, đưa hình ảnh minh họa sinh động kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trong nhiệm kỳ 2019-2024.
Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Đinh Thị Thu Hương-UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận và các đồng chí trong tổ chỉ đạo Đại hội MTTQ quận chúc mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Long Biên.
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020