220 Đại biểu dự hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2024-2029

07/09/2023 - 04:23 PM
Sáng ngày 07/9, tại hội trường trụ sở Quận ủy –HĐND – UBND quận Tây Hồ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, trưởng các ban tư vấn, và các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy – UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban công tác Mặt trận 8 phường.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ quận đến các phường đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng các hình thức tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung ngày càng thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.
Mục đích của việc tổ chức Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024, tiến hành hiệp thương bầu cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo tính tiêu biểu, thực sự là nòng cốt xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức Đại hội phải phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Nhân dân trong quận, đảm bảo tính trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tại hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã triển khai các văn bản chỉ đạo Đại hội, phân công tiến độ và các mốc thời gian thực hiện các công việc để chuẩn bị cho đến ngày Đại hội chính thức diễn ra. Trong đó nêu cụ thể các nhiệm vụ như: ban hành Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, thời gian thành lập các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ tổ chức Đại hội; thời gian chuẩn bị Đề án nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Xây dựng báo cáo tổng kết và tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, chú trọng tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo điều kiện huy động các nguồn lực bảo đảm yêu cầu tài chính, cơ sở vật chất cho đại hội Mặt trận các cấp bảo đảm lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.
Theo hướng dẫn, thời gian tổ chức đại hội cấp phường không quá 01 ngày và hoàn thành trước ngày 15/3/2024, trong đó Đại hội điểm cấp phường xong trước 15/01/2024 (tại phường Phú Thượng), thời gian tổ chức đại hội điểm khu dân cư do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường quyết định. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp quận tổ chức không quá 02 ngày và hoàn thành trước ngày 30/6/2024. Chương trình đại hội, áp dụng theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trả lời ý kiến thảo luận của đại biểu dự hội nghị về công tác nhân sự, cơ cấu thành phần, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, kinh phí tổ chức của Đại hội các cấp và Hội nghị của Ban công tác Mặt trận Khu dân cư, công tác trang trí, tuyên truyền…
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội thay mặt Ban Thường trực MTTQ Việt Nam Thành phố làm rõ thêm các ý kiến của đại biểu dự hội nghị đồng thời đề nghị, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các tài liệu, trong đó, phải nắm được nội dung cơ bản, cốt lõi, triển khai từng cấp cho phù hợp. Đồng chí đề nghị việc chuẩn bị và tổ chức đại hội phải được triển khai chặt chẽ, đúng luật, đúng điều lệ, đúng quy định và đúng hướng dẫn, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của chính quyền, sự đồng tình của nhân dân, các tổ chức thành viên và sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn để tổ chức thành công đại hội các cấp.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị các đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ, toàn diện các nội dung liên quan đến Đại hội. Đánh giá đúng các kết quả thực hiện của nhiệm kỳ 2019-2024 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới trên cơ sở khách quan, phản ánh được thực tiễn phát triển của đơn vị, đề xuất được những nội dung còn bất cập, chưa phù hợp với điều kiện phát triển trong Điều lệ của MTTQ Việt Nam đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân góp ý vào các văn kiện Đại hội. Các đơn vị phải chủ động tham mưu, phối hợp với Đảng ủy, UBND, các phòng, ban, ngành có liên quan để triển khai các nội dung công tác tổ chức Đại hội.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Tây Hồ là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân, khẳng định về vị trí, vai trò sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương./.
                                                                    Nghiêm Huyền
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020