Bài ca mặt trận tổ quốc Việt Nam

30/10/2018 - 03:38 PM
Bài ca mặt trận tổ quốc - Đoàn Bổng
Bài ca mặt trận tổ quốc Việt Nam - Trọng Bằng
Đoàn kết là sức mạnh - Văn Dung
Bài ca mặt trận tổ quốc Việt Nam - Trọng Bằng
Khúc hát con lạc cháu hồng - Huy Thục
Mặt trận tổ quốc Việt Nam mái nhà chung vẻ vang - Trọng Loan
Bay lên con lạc cháu hồng - Nguyễn Cường
Bông hoa đại đoàn kết - Ngô Quốc Tính
Bài ca chân lý hào hùng - Tô Hải
Tổ Quốc - Huy Du
Cả Việt Nam tiến lên - Nguyễn Đức toàn
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020