Danh sách Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kì 2019-2024

18/08/2020 - 02:29 PM
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác
Nam Nữ
1 B. Nguyễn Lan Hương   02/10/1968 Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ,
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024
2 Ô. Nguyễn Anh Tuấn 28/10/1962   Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024
3 B. Nguyễn Thị Kim Dung   21/07/1970 Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024
4 Ô. Đàm Văn Huân 18/06/1968   Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024
5  Ô. Nguyễn Sỹ Trường 18/05/1977   Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024
6 Ô. Lê Trọng Khuê 01/10/1962   TUV, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội,
Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024
7 Ô. Trần Quốc Chiêm 02/12/1958   NSND, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hà Nội,
Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024
8 HT. Thích Bảo Nghiêm
(Đặng Minh Châu)
09/05/1956   Đại biểu Quốc hội,
Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội,
Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024
9 Ô. Nguyễn Hữu Trung Thành 28/02/1968   Ủy viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024
10 Ô. Nguyễn Thanh Hải 29/01/1967   Ủy viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024
11 Ô. Phạm Ngọc Quỳnh 01/04/1972   Ủy viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024
12 Ô. Nguyễn Tri Phương 30/04/1978   Ủy viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024
13 B. Nguyễn Thị Diệu Hương   11/09/1978 Ủy viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024
14 B. Phạm Thị Thúy Hà   15/12/1982 Ủy viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020