Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận Hai Bà Trưng triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn quận năm 2023

17/03/2023 - 09:54 AM

 
Chiều ngày 14/3/2023, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động quỹ “Vì người nghèo” năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Diệp - Quận ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, Trưởng ban vận động chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận và các đồng chí thành viên Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” quận Hai Bà Trưng.
Hội nghị được nghe đồng chí Vũ Ngọc Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng, Phó trưởng Ban vận động của quận báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban vận động và công tác vận động ủng hộ, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” năm 2022, triển khai kế hoạch vận động quỹ “Vì người nghèo” năm 2023. Thời gian vận động từ đầu năm 2023 đến 31/12/2023, trong đó, tập trung vào tháng cao điểm “Vì người nghèo và an sinh xã hội” (17/10 đến 18/11/2023).
 
Quang cảnh hội nghị Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” quận Hai Bà Trưng triển khai kế hoạch vận động Quỹ năm 2023.
 
Tại hội nghị, các thành viên Ban vận động quận đã phát biểu thảo luận về việc thực hiện công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn trong thời gian qua, tham gia xây dựng kế hoạch và đề xuất những nội dung hoạt động năm 2023.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Diệp - Quận ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, Trưởng ban vận động quỹ “Vì người nghèo” quận Hai Bà Trưng đã nhấn mạnh: Năm 2022 quận Hai Bà Trưng cơ bản thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” của quận, các tổ chức thành viên và hệ thống cán bộ cơ sở cần phát huy những ưu điểm để tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả cao hơn. Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch của quận về giảm nghèo bền vững, quan tâm và có những mô hình thiết thực chăm lo tới các hộ gia đình vừa thoát nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, những trường hợp đặc biệt khó khăn, phấn đấu không để có hộ tái nghèo và cận nghèo. Quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp trong năm phấn đấu vận động đạt khoảng 2 tỷ đồng, thực hiện công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ  đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy chế do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố mới ban hành, đồng thời quan tâm hỗ trợ các địa phương bạn thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường phối hợp UBND, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa, kết quả hoạt động của quỹ “Vì người nghèo”; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. MTTQ các cấp chủ động tham mưu  với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể thường xuyên rà soát và đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận, hỗ trợ phương tiện sản xuất, kinh doanh để các hộ tự vươn lên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Quỳnh Nguyễn

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020