Chương Mỹ: Quán triệt, triển khai công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

12/10/2023 - 05:15 PM
Chiều 10/10, Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức hội nghị quán triệt triển khai công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 -2029. Đồng chí Trịnh Tiến Tường, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; Trưởng các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã quán triệt, triển khai một số văn bản để tiến tới chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2024 -2029. Trong đó, đồng chí cũng nêu rõ chương trình Đại hội MTTQ Việt Nam gồm có tổng số 20 nội dung. Đối với xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2024-2029, cần đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng. Đề án nhân sự cần được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam đương nhiệm đối với việc xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới, đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý.
Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông tri số 07 về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp Thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Trên cơ sở thông tri, kế hoạch, hướng dẫn của Thành phố, Huyện ủy Chương Mỹ đã ban hành Chỉ thị số 37 về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 -2029; Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 -2029.
 Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029. Các xã, thị trấn đã nghiêm túc nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn của cấp trên để chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đồng chí Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Tiến Tường phát biểu kết luận hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Tiến Tường đã nhấn mạnh về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện. Trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã thể hiện vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
 Trong những năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã tổ chức rất nhiều hoạt động nhân văn sâu sắc, nhất là trong thiên tai, dịch bệnh. Qua những khó khăn, hoạn nạn mới thấy được ý nghĩa nhân văn sâu sắc và chính MTTQ Việt Nam các cấp là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp là sự kiện chính trị, diễn đàn quan trọng nhằm đánh giá kết quả 1 nhiệm kỳ 5 năm, chính vì vậy đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng cần chuẩn bị công tác Đại hội phải chặt chẽ, tạo khí thế mới trong mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung, các bước tiến hành phải chặt chẽ, đảm bảo, đặc biệt là tiêu chuẩn về công tác nhân sự. Các xã, thị trấn chỉ đạo ủy ban MTTQ cùng cấp thực hiện tốt các bước tiến tới đại hội,  thành lập, phân công các tiểu ban để chuẩn bị đại hội, các văn kiện đại hội phải đảm bảo. Công tác tuyên truyền Đại hội cần tiếp tục thực hiện tốt, đặc biệt tuyên truyền về vị trí, vai trò của MTTQ các cấp; kết quả đạt được trong 5 năm qua...
Về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, thời gian Đại hội không quá 01 ngày và hoàn thành trước ngày 15/4/2024. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, Thời gian Đại hội không quá 02 ngày và hoàn thành trước ngày 30/6/2024.
 
Lê Hân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020