Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2024-2029.

30/01/2024 - 05:23 PM
Ngày 30/01/2024, tại Nhà văn hóa phường Nghĩa Đô, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã được tổ chức và thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị tổ chức điểm Đại hội cấp phường do Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy chỉ đạo.
Dự Đại hội có: Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Ông Nguyễn Tri Phương - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng các đồng chí trong Tổ chỉ đạo Đại hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các ông bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND, đại diện các ban ngành, đoàn thể chính trị- xã hội của phường; các ông, bà đại diện cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 08 phường trên địa bàn và sự có mặt của 120 đại biểu chính thức, đại diện cho các tổ chức thành viên, tầng lớp Nhân dân, cá nhân tiêu biểu… đã được hiệp thương cử tại Hội nghị các Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, đơn vị được phân bổ.
Đại hội đã tiến hành các nội dung theo đúng quy định; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024, xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2024 - 2029, kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường khóa XII, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ VI, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường khóa XIII và đóng góp sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.
Các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 49 vị vào Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất hiệp thương cử Chủ tịch, 02 PChủ tịch và 02 Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Trần Quốc Tùng - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa XII tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa XIII.
Tại Đại hội, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường đã hiệp thương cử 11 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 theo quyết định phân bổ đại biểu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy (gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết).
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.
Nhiệm kỳ 2014-2019 vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường khóa XII đã đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình thống nhất hành động, góp phần vào thành tích, kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy. Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã quyết định khen thưởng 07 tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp cho các hoạt động nhiệm kỳ mới 2019- 2024. Đại hội cũng trân trọng cảm ơn sự đóng góp tích cực và tặng quà cho các vị ủy viên thôi tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024- 2029.
Đại hội rất vui mừng và phấn khởi được các vị lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, và quận Cầu Giấy đến dự và chỉ đạo Đại hội. Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy và Ông Nguyễn Văn Tiệp – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Đô đã phát biểu ghi nhận, động viên những thành tích, kết quả, những đóng góp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận Cầu Giấy trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí lãnh đạo MTTQ quận và Đảng ủy phường mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa XIII khắc phục được những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo chính trị và định hướng công tác, nhiệm vụ của MTTQ phường cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2024-2029.
Đoàn chủ tịch thay mặt Đại hội đã nhận lẵng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ phường. Với tinh thần “Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới- Phát triển”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  đã đề ra. Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Quận, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ quận đến phường, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các đoàn thể tại địa phương và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường để tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau xây dựng phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại./.
   
Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020