Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cổ Bi lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp

20/03/2024 - 01:52 PM
Trong 2 ngày 19 và 20/03/2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Cổ Bi tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Cổ Bi lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029.
Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Diệu Hương - UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; Đinh Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm; lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND xã Cổ Bi; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn xã.
 
Lãnh đạo MTTQ Thành phố, Huyện và ĐU-HĐND-UBND xã Cổ Bi tặng hoa chúc mừng Đại hội
Nhiệm kỳ 2019 - 2024, bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm, sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của BCH Đảng bộ xã, sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ có hiệu quả của HĐND, UBND, các tổ chức thành viên, các ban, ngành, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ làm công tác Mặt trận, sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ và Nhân dân trong xã; thể hiện rõ tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện. Các hoạt động của Mặt trận có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, sáng tạo, thiết thực, đi vào chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, góp phần củng cố vững mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong nhiệm kỳ qua, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh” được coi trọng, gắn kết chặt chẽ với thực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cụ thể hóa triển khai thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động vào các Đề án xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các tiêu chí về văn hóa, hỗ trợ xây dựng nhà ở hộ nghèo, tham gia giữ gìn vệ sinh, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh... Trong 5 năm qua, MTTQ xã phối hợp cùng chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền vận động Nhân dân ủng hộ ngày công và tiền mặt xây dựng đường làng, thực hiện các mô hình “Đoàn kết sáng tạo” với tổng số 150.000.000đ. Các hoạt động trên đã góp phần tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới và năm 2023, xã Cổ Bi đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai đồng bộ. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã triển khai mô hình “Đoàn kết, vận động hỗ trợ các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã cải thiện đời sống thụ hưởng các dịch vụ xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Kết quả, từ năm 2019 đến 2023, cán bộ và nhân dân trong xã đã vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo được 374.205.000 đồng; đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 02 nhà Đại đoàn kết; phối hợp tặng 243 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trợ cấp khám chữa bệnh cho 01 trường hợp hộ nghèo chạy thận; hỗ trợ phương tiện sản xuất cho 01 hộ; hỗ trợ đóng BHYT tự nguyện cho 89 thành viên các hộ cận nghèo với tổng trị giá 65.093.000 đồng; đến nay xã Cổ Bi không có hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 03 hộ chiếm tỷ lệ 0,07%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ khóa XXIII đề ra.

 
Về dự Đại hội, đồng chí Đinh Tất Thắng - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đã đánh giá cao kết quả mà MTTQ xã Cổ Bi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam xã cần phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, xã hội hóa giúp đỡ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động để góp phần giữ vững, nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu đã đạt được; quan tâm làm tốt công tác tốn giáo, thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện tốt Nghị quyết của MTTQ Việt Nam các cấp, của Đảng ủy xã Cổ Bi về các phong trào thi đua của MTTQ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng huyện Gia Lâm thành quận, xã Cổ Bi thành phường.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cổ Bi lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024- 2029 ra mắt tại Đại hội
Với tinh thần “Đoàn Kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển - Sáng tạo - Trách nhiệm”. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 37 ông bà tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cổ Bi lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Bà Nhữ Thị Thanh Thu được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cổ Bi khóa XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2024-2029./.
Vân Thư

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020