Dấu ấn phong trào “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Hoài Đức

07/03/2024 - 08:47 AM
Cùng với thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước, phong trào “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã góp phần giúp huyện thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Hàng năm, Huyện uỷ Hoài Đức ban hành Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo cuộc vận động quỹ Vì người nghèo; UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang,… trên địa bàn phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức cuộc vận động Quỹ vì người nghèo, xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, kế hoạch giảm nghèo theo chỉ đạo. Bên cạnh đó, UBND huyện bố trí kinh phí để Ngân hành chính sách xã hội huyện ưu tiên cho hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu phát triển sản xuất được vay vốn với lãi suất thấp. Thường xuyên quan tâm, giải quyết việc làm tại chỗ cho các hộ khó khăn thông qua việc vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận người có khả năng lao động vào làm việc; xã hội hoá các nguồn lực để hỗ trợ người nghèo. Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và giải pháp cụ thể để hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hộ mới thoát nghèo, cận nghèo ổn định đời sống, phát triển kinh tế;… gắn công tác giảm nghèo với thực hiện các phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phong trào người tốt – việc tốt; lồng ghép các chương trình, chính sách giảm nghèo với chính sách an sinh xã hội.
  
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Khai
Kết quả, huyện duy trì không còn hộ nghèo. Năm 2021, theo quy định áp dụng chuẩn mới, số hộ cận nghèo trên địa bàn huyện 1.084 hộ; năm 2022 số hộ cận nghèo 987 hộ, giảm 157 hộ, đạt tỷ lệ 1,57%. Đến tháng 10/2023, số hộ cận nghèo của huyện giảm còn 690 hộ, đạt tỷ lệ 0,9%. Giai đoạn 2021-2023, quỹ Vì người nghèo của huyện đã vận động ủng hộ được gần 4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đó, huyện đã kịp thời hỗ trợ xây, sửa nhà cho 24 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, số tiền trên 1,3 tỷ đồng, trợ cấp khó khăn giúp phát triển sản xuất, hỗ trợ trẻ em học tập, khám, chữa bệnh, tặng quà Tết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn 427 triệu đồng.
Trong thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách giảm nghèo thông qua các chính sách tín dụng, y tế, giáo dục, hỗ trợ tiền điện, trợ cấp bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý, thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo; tổ chức tập huấn, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho các đối tượng cận nghèo, đối tượng có hoàn khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững và các chính sách chăm sóc đời sống đối tượng xã hội khác. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục quản lý, vận động, sử dụng hiệu quả quỹ Vì người nghèo, đảm bảo việc hỗ trợ cho người nghèo công khai, minh bạch, đúng mục đính, đúng đối tượng.
Hồng Trang

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020