Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

26/04/2023 - 05:35 PM

Sáng ngày 26/4/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội; các chuyên gia, nhà khoa học, các vị luật sư; Ban Chủ nhiệm và thành viên các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã.
Quang cảnh Hội nghị
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong 12 năm qua đã góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mang lại những giá trị thiết thực khuyến khích sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, đến nay, Luật cũng bộc lộ nhiều hạn chế cả về nội dung và kết quả thực hiện.
Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) có 7 Chương, 79 Điều, quy định khá chi tiết, toàn diện, nêu đầy đủ các khía cạnh có liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ đối tượng người được hưởng thụ, quyền lợi của người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại, đến giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh, cũng như trách nhiệm của Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội…
Góp ý tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều đồng tình dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được cơ quan soạn thảo chuẩn bị công phu, kế thừa những nội dung quan trọng của Luật trước đây, đồng thời, bổ sung nhiều nội dung quan trọng như quy định những điều cơ bản về nguyên tắc, phạm vi đối tượng, quyền của người tiêu dùng được pháp luật bảo vệ... Về cơ bản, các đại biểu đều đồng tình với nội dung dự thảo Luật, đồng thời, bổ sung một số nội dung về: nghĩa vụ của người tiêu dùng, hành vi bị cấm; đảm bảo an toàn, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng; cung cấp thông tin về sản phẩm; trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật; Bồi thường thiệt hại do sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật gây ra; trách nhiệm công bố công khai thông tin cảnh báo người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng; trách nhiệm tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp...
Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị
Bên cạnh đó, tại Chương IV, Điều 48 có quy định trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, nhưng, quy định này còn chưa rõ, quá đơn giản, chưa đầy đủ với chức năng của Mặt trận, do đó, phải bổ sung Điều 48 cụ thể và rõ ràng hơn. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của MTTQ Việt Nam về 4 nội dung: xây dựng chủ trương, chính sách, luật pháp; Phản biện xã hội; Giám sát; Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được pháp luật quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao 13 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, những chuyên gia đã từng công tác trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đã nghiên cứu kỹ dự thảo Luật. Đồng chí cho biết, đến thời điểm này, Dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đã được đánh giá chuẩn bị công phu, cơ bản đáp ứng theo nhu cầu hiện nay. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được tiếp thu, hoàn thiện hơn nữa để đảm bảo vừa phù hợp thông lệ quốc tế và nhu cầu xã hội ngày càng phát triển giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh - UVTT Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường
của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh cảm ơn các đại biểu và nhấn mạnh, với cách thức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo có thể nói là khâu tuyên truyền đầu tiên về Dự thảo Luật. Bên cạnh đó, MTTQ với chức năng phản biện, giám sát, sẽ góp phần cùng đồng hành với cơ quan Quốc hội để thoàn thiện thể chế, trực tiếp là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho phù hợp thực tiễn nhất và đi vào cuộc sống.
Lê Hương
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020