Huyện Đan Phượng: 5 đơn vị hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã

24/01/2024 - 05:42 PM
Tính đến ngày 24/01/2024, huyện Đan Phượng đã hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ ở 05 xã, thị trấn (xã Hồng Hà, Song Phượng, Thọ Xuân, Đan Phượng, Phương Đình). Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT Ngày 7/8/2023 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức và hoàn thành trong quý I/2024. Xã Hồng Hà là đơn vị được Uy ban MTTQ Việt Nam Huyện chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng lần thứ XX nhiệm kỳ 2024 – 2029Trong 2 ngày 9-10/01/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hồng Hà lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu, nội dung chương trình Đại hội đề ra. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã hiệp thương cử ra 30 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới nhiệm kỳ 2024-2029 và cử 5 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Trần Ngọc Chiến tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Hà, nhiệm kỳ 2024-2029. 
Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình. Quy trình tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và trình tự. Công tác tuyên truyền về Đại hội được thực hiện đồng bộ, rộng rãi tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Báo cáo chính trị đã đánh giá đúng thực chất tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam cấp mình nhiệm kỳ 2019- 2024, khẳng định kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới sáng tạo; thẳng thắn, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn; Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo sớm, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. Công tác hiệp thương dân chủ được thực hiện theo đúng Điều lệ MTTQ Việt Nam và sát với tình hình thực tiễn, các đại hội đã lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu để hiệp thương dân chủ vào Uỷ ban, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ khoá mới. Không khí Đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở và đồng thuận cao.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Song Phượng
Thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã vừa qua trên địa bàn huyện đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hải Yến

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020