Huyện Đan Phượng: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác vận động, giúp đỡ người nghèo

18/12/2023 - 06:26 PM
Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Đan Phượng không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào Thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, trong đó chú trọng đến công tác vận động, trợ giúp người nghèo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến xã đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền về các nội dung giảm nghèo bền vững với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng trong nhân dân như: Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin truyền thông; trang thông tin điện tử của Mặt trận và các tổ chức thành viên... và phát huy vai trò của người tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng khu dân cư để tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, còn vận động nhiều hộ gia đình chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Nhằm góp phần quan trọng vào kết quả của công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn triển khai tổ chức phát động, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ 17-10 đến 18-11 hàng năm. Hướng dẫn MTTQ và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành liên quan kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” theo quy chế mới, đồng thời tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn ở nhà tạm, nhà dột nát, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… để hỗ trợ. Cùng với đó công tác xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” gắn với Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng chính phủ phát động tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn huyện. Trong giai đoạn 2019 – 2023, Quỹ “Vì người nghèo” huyện và xã đã vận động, tiếp nhận trên 5,66 tỷ đồng; xây mới 59 căn nhà và sửa chữa 44 căn nhà xuống cấp cho hộ nghèo với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 3,892 tỷ đồng. Trong đó, giúp phát triển sản xuất cho 144 hộ nghèo trị giá 77 triệu đồng; giúp khám chữa bệnh cho 252 lượt người với số tiền 804,3 triệu đồng; hỗ trợ tặng 651 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi với số tiền 226,87 triệu đồng. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, có hiệu quả trong việc tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, khuyến khích làm giàu chính đáng, bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao. Toàn huyện đã có 15/15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. MTTQ các cấp đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương. Đến hết năm 2023, toàn huyện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 491 hộ, tỷ lệ 1,03%.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các tổ chức thành viên trao tặng nhà đại đoàn kết tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng
Phát huy các kết quả đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả phong trào xóa đói, giảm nghèo và các phong trào Thi đua yêu nước, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, đồng thời tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để thực hiện việc chăm lo cho người nghèo, từng bước ổn định cuộc sống hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
Hải Yến
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020