Huyện Phú Xuyên giao ban chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

04/11/2023 - 03:54 PM
Sáng 03/11, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị giao ban chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2024-2029; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2024-2029, phân công các thành viên Tiểu ban Đại hội và quán triệt, triển khai một số văn bản chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2024 -2029. Trong đó, đồng chí nêu rõ, Huyện ủy Phú Xuyên đã ban hành Chỉ thị về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2024 -2029. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2024 -2029; Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2024-2029; Hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam xã, thị trấn tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện và Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2024-2029. Đề nghị các đơn vị bám sát các văn bản, hướng dẫn của cấp ủy Đảng và MTTQ Việt Nam cấp trên, xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2024-2029, cần đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị báo cáo chính trị trình Đại hội để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức thành viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân; Hướng dẫn khu dân cư tổng kết nhiệm kỳ, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận, chuẩn bị phương án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam đương nhiệm đối với việc xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới, đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu, kế thừa và phát triển..
Huyện đã lựa chọn và chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tri Thủy tổ chức Đại hội điểm cấp xã vào tháng 01/2024, sau đó rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn còn lại hoàn thành trước ngày 30/4/2024; cấp huyện hoàn thành trong quý II năm 2024. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029. Các xã, thị trấn đã nghiêm túc nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn của cấp trên để chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cương Phó bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp là sự kiện chính trị, diễn đàn quan trọng nhằm đánh giá kết quả 1 nhiệm kỳ 5 năm, chính vì vậy đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng cần chuẩn bị công tác Đại hội phải chặt chẽ, tạo khí thế mới trong mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung, các bước tiến hành phải chặt chẽ, đảm bảo, đặc biệt là tiêu chuẩn về công tác nhân sự. Các xã, thị trấn chỉ đạo ủy ban MTTQ cùng cấp thực hiện tốt các bước tiến tới đại hội, thành lập, phân công các tiểu ban để chuẩn bị đại hội, các văn kiện đại hội phải đảm bảo. Công tác tuyên truyền Đại hội cần tiếp tục thực hiện tốt, đặc biệt tuyên truyền về vị trí, vai trò của MTTQ các cấp; kết quả đạt được trong 5 năm qua...đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029..
Về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, thời gian Đại hội không quá 01 ngày và hoàn thành trước ngày 30/4/2024. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, thời gian Đại hội không quá 02 ngày và hoàn thành trước ngày 30/6/2024.
Nguyễn Duy Thanh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020