Phúc Thọ triển khai Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2024-2029

13/09/2023 - 10:51 AM
Sáng 12/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2024-2029. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Toan – UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ.
Đồng chí Lê Thị Toan – UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện đã triển khai Kế hoạch số 156/KH-MTTQ-UB, ngày 26/7/2023 và Hướng dẫn số 23/HD-MTTQ-BTT, ngày 31/7/2023 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2024 – 2029. Theo đó, bên cạnh việc tập trung chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác nhân sự, các điều kiện cần thiết khác thì Mặt trận cấp xã cần chú ý thời gian tổ chức Hội nghị Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố vào đầu tháng 1/2024, Đại hội điểm cấp xã tổ chức trong tháng 1/2024, Đại hội cấp xã hoàn thành trước ngày 30/4/2024, Đại hội cấp huyện dự kiến cuối tháng 5- đầu tháng 6/2024; tổ chức Đại hội đảm bảo đầy đủ nội dung theo hướng dẫn, trang trọng, thiết thực, đúng tiến độ thời gian.
Hội nghị cũng lắng nghe quán triệt về các nội dung: Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội; xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2024 – 2029; hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội cấp trên; xây dựng chương trình Đại hội; thành lập các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ tổ chức Đại hội, chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, công tác trang trí khánh tiết, các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội...
Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung triển khai và tập trung thảo luận, làm rõ thêm các nội dung:  Về công tác nhân sự Đại hội, đề xuất cấp trên quan tâm hướng dẫn đề cương Báo cáo chính trị Đại hội, Báo cáo kiểm điểm của Uỷ ban MTTQ, mẫu biên bản hội nghị, maket Hội nghị Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, số lượng đại biểu tham dự Hội nghị Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố và kinh phí tổ chức Đại hội...
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ, đồng chí Lê Thị Toan – UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và việc tích cực nghiên cứu và tham gia ý kiến của các đại biểu, đồng thời trao đổi, giải đáp các ý kiến của các đại biểu, hướng dẫn số nội dung thuộc thẩm quyền và theo các văn bản hướng dẫn. Đồng thời đề nghị các đơn vị cần bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, chủ động tham mưu, báo cáo Đảng uỷ, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội cấp cơ sở và hướng dẫn các thôn, tổ dân phố tổ chức Hội nghị Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố. Phối hợp chặt chẽ với UBND, các phòng, ban, ngành có liên quan, các tổ chức thành viên để triển khai các nội dung công tác tổ chức Đại hội. Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải được triển khai chặt chẽ, đúng Luật, đúng Điều lệ, đúng hướng dẫn và đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định để Đại hội đại biểu MTTQ các cấp huyện Phúc Thọ thành công tốt đẹp.
Hoàng Thị Cúc
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020