Quận Cầu Giấy hoàn thành công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 đối với các phường trên địa bàn quận

27/03/2024 - 04:26 PM
Thực hiện Kế hoạch số 384/KH-MTTQ-UB ngày 17/7/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Thông tri số 08-TT/QU ngày 14/7/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch số 122/KH-MTTQ-UB, ngày 30/8/2023 về việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029; Hướng dẫn số 26/HD-MTTQ-BTT ngày 30/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2024-2029.
Sau quá trình chuẩn bị hết sức tích cực, chủ động và trách nhiệm cao, từ ngày 30/01/2024 đến ngày 25/3/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường trên địa bàn tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 theo đúng nội dung, đảm bảo quy trình, tiến độ trong Kế hoạch số 122/KH-MTTQ-UB của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã đề ra (Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường xong trước ngày 31/3/2024). Đơn vị điểm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường nhiệm kỳ 2024-2029 là Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô (tổ chức ngày 30/01/2024) và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng Hậu là đơn vị thứ 8 tổ chức thành công Đại hội (tổ chức ngày 25/3/2024).
 
Các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy và MTTQ các phường chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 (đơn vị điểm).
Bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận Cầu Giấy về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường đã báo cáo Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với UBND, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương để xây dựng kế hoạch, Đề án, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029. Qua báo cáo và tổng hợp tình hình, kết quả Đại hội của các phường, cho thấy:
Công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; triển khai hướng dẫn lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy (Khóa V) và sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam (Khóa IX): được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường tiến hành bài bản, công phu trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên và bám sát tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương; nêu bật được kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2019-2024, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xây dựng chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029 để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, đóng góp vào việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, của quận Cầu Giấy trong nhiệm kỳ tới. Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận (Khóa V) và sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam (Khóa IX) được triển khai, tiếp thu, tổng hợp từ các Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư, các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân địa phương. Nhiều nội dung, giải pháp, đề xuất kiến nghị cụ thể, sát thực tiễn từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp thu, nghiên cứu để chỉnh sửa, bổ sung và báo cáo tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 sắp tới.
Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029: được MTTQ các phường triển khai đầy đủ, đồng bộ thông qua nhiều hình thức: qua hội nghị các Ban công tác Mặt trận khu dân cư; báo cáo tại các hội nghị của phường; qua hệ thống truyền thanh; qua trang Facebook, Fanpage, Zalo nhóm,… công tác tuyên truyền trực quan được thực hiện đồng loạt tại các khu dân cư, tổ dân phố, trên các trục đường chính, đặc biệt xung quanh địa điểm tổ chức Đại hội,…bằng hệ thống các khẩu hiệu tuyên truyền, băng zon, ben nơ, cờ, phướn, bảng ảnh,… tạo không khí vui tươi, tưng bừng phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hướng về Đại hội. Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp còn được gắn với việc đăng ký thực hiện các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có tính thực tế tại địa phương để chào mừng và được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể địa phương ghi nhận, khánh thành, biểu dương khen thưởng. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng được diễn ra trong suốt quá trình Đại hội của các phường.
Công tác hiệp thương dân chủ, cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029 và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận nhiệm kỳ 2024-2029: đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiến hành đảm bảo đúng quy trình, nội dung trong văn bản hướng dẫn của cấp trên và Đề án nhân sự đại hội MTTQ Việt Nam phường xây dựng, bám sát tình hình thực tế của địa phương; trên cơ sở quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029, 226 Ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn quận đã tổ chức hội nghị và hiệp thương cử đủ số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các phường. Công tác nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường báo cáo bằng văn bản, được sự chấp thuận của cấp ủy Đảng địa phương, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy và được hiệp thương cử tại Đại hội theo đúng Đề án nhân sự (có tổng số 40 vị được hiệp thương cử vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam của 08 phường; mỗi phường có 05 vị trong Ban Thường trực, bao gồm: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên thường trực). Tổng hợp từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các phường nhiệm kỳ 2024-2029, có tổng số 983 đại biểu được hiệp thương cử đi dự Đại hội; qua Đại hội, đã hiệp thương dân chủ cử 390 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng với tổng số 88 đại biểu chính thức theo quyết định phân bổ đại biểu của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy (bao gồm: 08 đại biểu đương nhiệm; 80 đại biểu hiệp thương cử) và các đại biểu dự khuyết.
Công tác tổ chức, điều hành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các phường: cơ bản được triển khai đúng, đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch, kịch bản được xây dựng, phê duyệt. Công tác tuyên truyền trực quan tại địa điểm tổ chức Đại hội được đầu tư công phu, phản ánh được không khí, tinh thần của Đại hội. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các phường đều được diễn ra trong thời gian 01 ngày và hoàn thành đầy đủ các nội dung đề ra. Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội với số lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý, đảm bảo yêu cầu, điều hành và thực hiện tốt các nội dung chương trình Đại hội. Các báo cáo tham luận của đại biểu tại Đại hội đã phản ánh đúng thực tế hoạt động của MTTQ, các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân đóng góp vào kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ, đề xuất các kiến nghị, giải pháp cho hoạt động của MTTQ phường nhiệm kỳ mới. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các phường có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Quận ủy- HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Thành phố, của quận; các đồng chí trong tổ cấp ủy phụ trách theo dõi các phường; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy- UBND, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương tham dự. Đặc biệt là sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân địa phương đóng góp vào thành công chung của Đại hội.
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy chụp ảnh cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng Hậu tại Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029
Với tinh thần “Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới- Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các phường trên địa bàn nhiệm kỳ 2024-2029 đã được tổ chức thành công. Thời gian tiếp theo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khẩn trương hoàn tất các nội dung để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự kiến Đại hội sẽ diễn ra trong 02 ngày: 16 -17/4/2024./.
 
   Quận Cầu Giấy
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020