Quận Hà Đông hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các phường nhiệm kỳ 2024 - 2029

27/03/2024 - 05:03 PM
Tính đến ngày 21/3/2024, 17/17 phường trên địa bàn quận Hà Đông đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội được chọn làm Đại hội điểm (tổ chức vào ngày 17 và 18 tháng 01/2024) để đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai tại các đơn vị khác trong quận.
 
Đ/c Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP và lãnh đạo quận Hà Đông tặng hoa chúc mừng Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội khóa mới.
Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông, đại hội đã bám sát vào chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố và quận nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, sự phối hợp, hỗ trợ của lãnh đạo UBND các phường, sự đồng hành, phối hợp của các ban ngành đoàn thể, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam của các phường đã diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trang trọng và nghiêm túc; đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch; đảm bảo đúng điều lệ, quy định và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở; trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và các tổ chức thành viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần tích cực vào thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp khối Đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân, MTTQ phường tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc vận động. Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai rộng khắp… Cùng với việc tổng kết, đánh giá tình hình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của đơn vị trong nhiệm kỳ qua; kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024; từ đó đề ra chương trình hành động, hệ thống chỉ tiêu và công trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029; song song đó, công tác nhân sự cũng được quan tâm, định hướng đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng để mỗi nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 17 phường nhiệm kỳ 2024-2029 đều là đại diện tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Quận, vừa thể hiện tính quần chúng rộng rãi, vừa đảm bảo năng lực, trách nhiệm, uy tín và đủ sức đảm đương được nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các phường đã đề ra.
          Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông trao giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.
Được biết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam 17 phường đã hiệp thương cử 725 vị vào ủy viên, 85 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029; 17/17 là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch tái cử chức vụ Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử 104 đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam quận Hà Đông lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2024./.
                                                                                                           Huy Thành

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020