Quận Hoàng Mai triển khai “Tháng cao điểm vì người nghèo”, vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và tổ chức trợ giúp hộ nghèo năm 2018

16/10/2018 - 05:30 PM
Chiều ngày 12/10/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kế hoạch “Tháng cao điểm vì người nghèo”, vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và tổ chức trợ giúp hộ nghèo năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Anh Cường – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban vận động quản lý và sử dụng quỹ "Vì người nghèo" quận; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan. 
 
Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận triển khai tổ chức Lễ phát động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 17/10 - 18/11/2018, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp năm 2018, tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo thoát nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở mỗi phường và trên địa bàn quận, thiết thực kỷ niệm 15 năm thành lập quận. Yêu cầu của kế hoạch thực hiện đúng quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đảm bảo dân chủ, công khai, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt hiệu quả thiết thực đối với các hộ nghèo. Trợ giúp các hộ nghèo đề nghị hỗ trợ về phương tiện, vật chất nhằm phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đồng chí Trưởng Ban vận động quỹ đã giao chỉ tiêu phấn đấu phối hợp thực hiện đối với từng thành viên ban vận động và các phòng, ban, ngành liên quan với nội dung cụ thể để cố gắng hoàn thành phấn đấu quỹ “Vì người nghèo” ở  2 cấp đạt và vượt 1.800.000.000đ (Một tỷ tám trăm triệu đồng).
Ban vận động quỹ đã thống nhất tổ chức trợ giúp 10 hộ nghèo về phương tiện, vật chất để phát triển kinh tế như xe máy, xe đạp điện, tủ lạnh… và thống nhất sẽ tặng 220 hộ nghèo mỗi hộ 1 triệu đồng nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2018.
MTTQ quận Hoàng Mai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020