Quận Long Biên tổ chức khám sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi có bệnh, già yếu, khó khăn trong việc đi lại thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận năm 2023

05/05/2023 - 04:03 PM
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/QU ngày 10/02/2023 của Quận ủy Long Biên về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi trên địa bàn quận; Kế hoạch số 160-KH/QU ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Quận ủy Long Biên về việc thực hiện chủ đề“Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận”; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện “Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn quận Long Biên năm 2023. UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã xây dựng ký Kế hoạch liên tịch số 38/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 28/3/2023 tổ chức khám sức khoẻ tại nhà cho người cao tuổi có bệnh, già yếu, khó khăn trong việc đi lại thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận năm 2023.
Đoàn thăm kiểm tra, tặng quà cụ Thẩm Thị Anh, 91 tuổi tại phường Long Biên
Qua triển khai, tổ chức rà soát đã khám tại nhà 207/305 người cao tuổi trên địa bàn 14 phường có bệnh, già yếu, khó khăn trong việc đi lại thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn năm 2023, khám định kỳ tại các trạm y tế các phường 2.518/4.9312 người cao tuổi, quận cấp phát miễn phí 8.000 viên Vitamin B3, các phường cấp thuốc miễn phí trị giá từ 50.000 – 100.000 đồng/người cao tuổi, đoàn khám gồm bác sỹ của bệnh viện Đức Giang, Trung tâm y tế quận Long Biên.
Thăm và kiểm tra việc khám bệnh có đồng chí Ngô Văn Quốc - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm y tế quận; đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, đồng chí Chu Đình Công – Phó Trưởng phòng Y tế quận; đồng chí Hoạng Mạnh Cường – UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi quận; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Long Biên. Đoàn thăm 03 đối tượng người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phường Long Biên, hỏi thăm sức khoẻ, tặng quà của MTTQ quận trị giá 1.00.000 đồng/xuất, quà của MTTQ phường trị giá 500.000/xuất, chúc các cụ sức khoẻ, trường thọ.
Đoàn thăm kiểm tra, tặng quà cụ Nguyễn Thị Đào, 75 tuổi tại phường Long Biên
Theo kế hoạch việc thăm khám sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi có bệnh, già yếu, khó khăn trong việc đi lại thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận năm 2023 sẽ hoàn thành vào ngày 15/5 và tổng hợp đánh giá, báo cáo kết quả khám trước ngày 23/5/2023.
Ngô Thanh Xuân
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020