Quận Tây Hồ tiếp tục tăng thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội với mục tiêu “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”

23/06/2023 - 01:19 PM
Ngày 22/6/2023, quận Tây Hồ tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách quận. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quang Đạo – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Bùi Thị Lan Phương – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Tiến Hưng – Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng chính sách quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, cùng cán bộ, nhân viên phòng giao dịch Ngân hàng chính sách quận Tây Hồ.
Ký kết chương trình phối hợp
Với mục tiêu Tuyên truyền thực hiện phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tiếp tục vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp nhằm huy động các nguồn lực bổ dung nguồn vốn cho Ngân hàng chính sách quận thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận Tây Hồ.
Đồng chí Trần Quang Đạo - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu chỉ đạo
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Đạo – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội của phòng giao dịch Ngân hành chính sách quận đối với Nhân dân trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị phòng giao dịch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tns dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách; thường xuyên thông tin, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội nhận ủy thác. Kịp thời phối hợp tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác tuyên truyền vận động, tổ chức triển khai hỗ trợ người nghèo và hoạt động tín dụng chính sách xã hội./.
Hoàng Hương
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020