Sơn Tây: Ký kết chương trình công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và Ngân hàng chính sách xã hội thị xã

29/05/2023 - 05:05 PM
Sáng ngày 29/5/2023,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và Ngân hành chính sách xã hội thị xã tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Vân – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Nguyễn Văn Chuẩn – Giám đốc Ngân hàng CSXH thị xã; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, UBND, MTTQ các xã, phường.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và Ngân hàng CSXH thị xã 
ký kết chương trình phối hợp
 
Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và Ngân hàng CSXH thị xã đã thống nhất các nội dung phối hợp với mục đích: tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Sơn Tây. Nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Phòng giao dịch NHCSXH Thị xã Sơn Tây thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững.
Phát biểu tại Chương trình đồng chí Nguyễn Thị Vân – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã nhấn mạnh: Công tác phối hợp phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, đúng quy định của pháp luật; hằng năm, các bên lựa chọn các nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực đáp ứng yêu cầu thực tiễn để tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền về Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, các đợt cao điểm “Gửi tiền chung tay vì người nghèo tại NHCSXH” nhằm kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tăng cường nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Sơn Tây thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội; giám sát các cơ quan có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội, giám sát người được vay vốn của NHCSXH và các hoạt động khác liên quan đến tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, đề nghị Ngân hàng CSXH thị xã cung cấp thông tin, báo cáo các nội dung liên quan tới hoạt động tín dụng chính sách xã hội cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây để triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân; phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội./.
                   MTTQ thị xã Sơn Tây
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020