Triển khai Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 –

22/08/2023 - 05:49 PM
Sáng ngày 22/8/2023 tại phòng họp số 02 Quận uỷ Long Biên, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Long Biên, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì; Phó trưởng ban Tổ chức quận uỷ, Phó trưởng ban Dân vận quận uỷ; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam 12 phường; Uỷ viên Ban thường trực, Chuyên viên cơ quan MTTQ quận.
Đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận trình bày Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Thông tri số 07-TT/TU ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029”; Thông tri số 14-TT/QU, ngày 12/7/2023 của Quận uỷ Long Biên; Kế hoạch số 55/KH-MTTQ-UB ngày 18/07/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về “Tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Long Biên tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029”; Hướng dẫn số 03/HD-MTTQ-BTT, ngày 16/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Tiếp theo đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận thông tin kết quả thực trạng việc thực hiện qui hoạch Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2024 – 2029, văn bản báo cáo qui hoạch của Đảng uỷ các phường.
Hội nghị có 05 ý kiến của Bí thư, 01 ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 
Việt Namphường về ra Nghị quyết lãnh đạo Đại hội MTTQ phường, rà soát qui hoạch theo chỉ đạo, Đại hội MTTQ phường vào quí I/2024 dịp tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân.
 
Đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu kết luận tại hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đề nghị lãnh đạo các phường quan tâm xây dựng kinh phí đại hội MTTQ, kinh phí hoạt động của Ban TTNS, Ban GSĐTCCĐ phường; các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường chủ động tham mưu, báo cáo Đảng uỷ về đại hội MTTQ; Tham luận Đại hội khuyến khích bằng hình ảnh; rà soát, hoàn thiện qui hoạch Đại hội MTTQ phường trong thánh 8; dự kiến danh sách Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường; khuyến khích các phường bố trí 02 Phó Chủ tịch MTTQ kiêm nhiệm; quan tâm công tác tuyên truyền…Hội nghị không còn ý kiến nào khác và kết thúc hồi 11h25 cùng ngày.
 
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020