Triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn quận Hà Đông

28/11/2019 - 07:14 PM
Ngày 21/11, Quận ủy Hà Đông ban hành Công văn số 1420-CV/QU về việc phối hợp chỉ đạo phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” trên địa bàn quận xuân Canh Tý 2020.
 
Đ/c Trần Sơn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn phường Quang Trung nhân dịp ngày Hội đại đoàn kết ở khu dân cư
       Theo đó, Thường trực Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể từ quận đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý năm 2020, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về công tác nhân đạo, từ thiện; giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam, góp phần làm sâu sắc, lan tỏa các giá trị và truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cộng đồng gắn kết, tương thân, tương ái; tạo thêm nguồn lực cùng Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo; phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
        UBND - Ủy ban MTTQ quận chỉ đạo Ban vận động Quỹ nhân đạo quận, các phòng, ban, đơn vị quận, UBND các phường thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 254/KH-BCĐVĐ, ngày 11/11/2019 của BCĐ vận động Quỹ nhân đạo quận; tích cực phối hợp, tạo điều kiện để các cấp triển khai phong trào, đồng thời, quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc.
       Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội quận phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Ban Chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo quận triển khai phong trào đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động; vận động đoàn viên, hội viên, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại địa phương tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành thực hiện phong trào nêu trên.
         Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền MTTQ và các đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào tại địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung, chỉ tiêu, địa bàn, đối tượng cụ thể và kế hoạch vận động, huy động các nguồn lực đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn./.
 
MTTQ quận Hà Đông
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020