Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm và Ngân hàng CSXH huyện triển khai chương trình phối hợp quản lý vốn tín dụng chính sách trên địa bàn

17/05/2023 - 02:39 PM

Chiều 16/5/2023, Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lâm phối hợp tổ chức hội nghị ký kết chương trình quản lý vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Gia Lâm.
Chương trình phối hợp số 10/CTrPH-MTTW-NHCS ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ngân hàng CSXH Việt Nam nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; nhằm kêu gọi các tổ chức và cá nhân tăng cường nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ “Vì người nghèo”.
 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm
phối hợp ký kết chương trình quản lý vốn tín dụng chính sách
 
Nội dung phối hợp bao gồm: Phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; Phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội, vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội trên bàn, góp phần tạo nguồn lực hỗ trợ người dân nâng cao đời sống, tạo động lực vươn lên thoát nghèo...
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Hồng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm nhấn mạnh tín dụng CSXH có tính nhân văn cao, có ý nghĩa thiết thực đối với nhiều đối tượng yếu thế, giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở, có việc làm, tiếp tục học tập vươn lên trong cuộc sống…
Trong thời gian tới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục phát triển “Quỹ vì người nghèo”; tập trung huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi.
Các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tăng cường tuyên truyền cho đối tượng vay vốn về tinh thần tự vươn lên thoát nghèo; có giải pháp sử dụng nguồn vốn hiệu quả, định hướng làm ăn cho người dân.
Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đẩy mạnh khai thác các nguồn vốn từ Trung ương và nguồn vốn địa phương để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
Được biết, tính đến 16 tháng 5 năm 2023, tổng dư nợ tại Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm đạt trên 518 tỷ đồng, trong đó: Ủy thác thông qua Hội LHPN huyện đạt 251 tỷ đồng, ủy nhiệm qua 119 tổ TK&VV với 4.486 hộ vay vốn; Ủy thác qua Hội Nông dân huyện đạt 185.7 tỷ đồng, ủy nhiệm qua 89 tổ TK&VV với 3.266 hộ vay vốn; Ủy thác qua Hội Cựu chiến binh huyện đạt 72.5 tỷ đồng, ủy nhiệm qua 43 tổ TK&VV với 1.148 hộ vay; Ủy thác quan Đoàn Thanh niên CSHCM huyện đạt gần 8 tỷ đồng, ủy nhiệm qua 4 tổ TK&VV với 132 hộ vay vốn./.
Vân Thư

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020