Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đại hội MTTQ các cấp huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2024 - 2029

12/09/2023 - 03:09 PM
Ngày 11/9/2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác đại hội MTTQ các cấp huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự chỉ đạo và quán triệt trực tiếp tại hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm chính trị huyện, các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, các đồng chí trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư,…
Đồng chí Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện trực tiếp quán triệt các nội dung về Đại hội MTTQ các cấp tại hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã quán triệt các văn bản của Trung ương, của Thành phố và của huyện về công tác Đại hội MTTQ các cấp, trong đó, tập trung đi sâu vào Kế hoạch số 23/KH-MTTQ-UB, ngày 18/7/2023 và Hướng dẫn số 09/HD-MTTQ-BTT, ngày 25/8/2023 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, tổng kết nhiệm kỳ Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Trong đó, đồng chí báo cáo viên đã tập trung truyền đạt về nội dung cơ bản, các nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị cho đại hội như: xây dựng báo cáo chính trị, xây dựng chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024 - 2029, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện, nội dung tham luận tại Đại hội, nội dung thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam, công tác nhân sự, đại biểu dự đại hội,….
Kết thúc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện yêu cầu MTTQ tất cả các xã, thị trấn, ban công tác MT khu dân cư chuẩn bị các điều kiện, chú trọng các nội dung cần thực hiện trước để tiến tới tổng kết nhiệm kỳ Ban công tác MT khu dân cư đảm bảo về thời gian, chất lượng báo cáo, nhân sự,…

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020