Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai triển khai và quán triệt công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029

15/09/2023 - 05:39 PM
Sáng ngày 15/9/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận và triển khai, hướng dẫn các văn bản về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Quý – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Đào Đức Anh – UVTV, Giám đốc Trung tâm chính trị-Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đỗ Mai Anh – HUV, Phó giám đốc Trung tâm chính trị huyện và hơn 200 đại biểu dự là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.
Đồng chí Vương Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai, quán triệt một số nội dung quan trọng gồm Chỉ thị số 22, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri  của Thành ủy và Thông tri số 07 của Ban thường vụ Huyện ủy “Về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp  nhiệm kỳ 2024 - 2029”; triển khai Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ các cấp của huyện, Kế hoạch thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, sáng tạo và phát triển; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của hệ thống Mặt trận các cấp trong huyện; đồng thời đề MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện đúng thời gian quy định. Đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề cần quan tâm để chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029./.
Đỗ Thị Huyền
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020