Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp

20/10/2023 - 03:49 PM
Sáng ngày 20/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029. Các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, các tổ chức chính trị- xã hội huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 23 xã, thị trấn.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai Kế hoạch số 39 ngày 16/10/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029. 
Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng MTTQ Việt Nam. Ôn lại lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị để chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp.
Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hưởng ứng triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả 5 nội dung và 6 chỉ tiêu cụ thể. Thời gian phát động bắt đầu từ tháng 10/2023, kết thúc vào tháng 8/2024. Thời gian tổng kết cấp huyện tháng 7/2024.
Cũng tại hội nghị, đồng chí Phí Văn Hưng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai Kế hoạch liên tịch về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Theo đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 trên địa bàn huyện Thạch Thất sẽ được tổ chức từ ngày 01/11 đến ngày 18/11/2023 với 2 phần: Phần Lễ và phần Hội; đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực bằng các hình thức phù hợp với tình hình của từng địa bàn dân cư, qua đó tạo được khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Huyện, Thành phố;....
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Bích - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện yêu cầu các tổ chức chính trị- xã hội huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Huyện cần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hưởng ứng triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các nội dung thi đua, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và từng tổ chức thành viên. 
Đồng chí Đỗ Thị Bích - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu kết luận hội nghị
Kết quả phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực. Kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân trong Huyện hưởng ứng đợt thi đua, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; xây dựng huyện Thạch Thất phát toàn diện, bền vững./.
                                                                                                            Nguyễn Sơn

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020