Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

25/09/2023 - 04:13 PM
Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023) và 69 năm giải phóng huyện Thanh Trì (06/10/1954 -06/10/2023).  
Thực hiện Kế hoạch số 392 /KH-MTTQ-BTT ngày 22/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023; Bám sát Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện Thanh Trì về thực hiện mục tiêu giảm hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2023; ngày 11/9/2023 Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì triển khai kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.
Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng “Ngày thế giới chống đói nghèo" và "Ngày cả nước vì người nghèo” nhằm nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua “ Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thời gian triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo" (từ ngày 17/10/2023 - 18/11/2023);
Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, UBND- UBMTTQ huyện gửi thư kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong huyện, các xã, thị trấn, trường học và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2023 với số tiền  1,9 tỷ đồng (trong đó: Các xã, thị trấn vận động ủng hộ 1,3 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” Huyện vận động ủng hộ 600 triệu đồng”.
Kết quả, bước đầu triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 đến ngày 25/9/2023 Mặt trận tổ quốc các cấp huyện đã thu được 950 triệu đồng (đạt 50% kế hoạch). Để có nguồn lực hỗ trợ 499 hộ cận nghèo thoát nghèo, MTTQ phối hợp với Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng kế hoạch liên tịch và Dự kiến Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo" vào tuần đầu tháng 10/2023. Quỹ “ Vì người nghèo” được tiếp nhận công khai, được thông tin trên trang facebook, Fanpage của Mặt trận các cấp. Quỹ được quản lý và sử dụng theo quy chế và được hỗ trợ đúng đối tượng.
Qua khảo sát thực trạng 499 hộ cận nghèo trên địa bàn huyện có 153 hộ có nhu cầu được hỗ trợ vay vốn chuyển đổi nghề phát triển kinh tế; 21 hộ xây, sửa nhà Đại đoàn kết; 37 hộ có nhu cầu hỗ trợ xe máy điện; 29 xe đạp và 15 xe đạp điện; 10 ti vi, 04 máy vắt sổ  22 máy tính phục vụ học tập; 01vị trí cửa hàng để kinh doanh, 4 máy may...). Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, MTTQ Việt Nam huyện triển khai và hướng dẫn MTTQ 16 xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích ý nghĩa Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, bằng nhiều hình thức tuyê truyền vận động các nguồn lực và Nhân dân chung tay ủng hộ Quỹ đảm bảo đạt chỉ tiêu năm 2023. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” được trích hỗ trợ kịp thời các gia đình hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó có thêm nguồn lực phát triển kinh tế vươn lên thoát cận nghèo góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo, nâng cao tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh.

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020