Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai chương trình phối hợp quản lý vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện

20/05/2023 - 01:43 PM

Thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTrPH-MTTQ-NHCS ngày27/4/2023 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội với Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội. Sáng ngày 19/5/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Ứng Hoà đã tổ chức Ký kết Chương trình phối hợp. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Cao Mạnh Đồng – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Lương Văn Luật – Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
 
Đồng chí Cao Mạnh Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
 đồng chí Lương Văn Luật - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện
ký kết Chương trình phối hợp
 
Theo Kế hoạch ký kết phối hợp, 2 đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động “Quỹ vì người nghèo” các cấp. Huy động các nguồn lực cho “Quỹ vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
 
Đồng chí Cao Mạnh Đồng - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại Hội nghị.
 
Bên cạnh đó, phối hợp triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Định kỳ hằng năm, hai bên có hình thức đánh giá kết quả tổ chức thực hiện. Sau 3 năm, 5 năm tiến hành đánh giá tổng kết và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.
Kết quả, trong giai đoạn 2018 – 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn, các tổ chức nhận uỷ thác giải quyết cho 48 lượt hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để đầu tư cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Thông qua nguồn vốn cho vay đã có 2 hộ gia đình thoát nghèo và 9 hộ gia đình thoát cận nghèo.
Đ/c Hoàng Mạnh Hiền – Phó giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị các đại biểu đã được chứng kiến Ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Ngân hàng chính sách xã huyện. Việc phối hợp giữa 2 đơn vị sẽ là “cầu nối” có ý nghĩa thiết thực đối với nhiều đối tượng yếu thế, giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở, có việc làm, tiếp tục học tập vươn lên trong cuộc sống./.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa
 
 
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020