Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện điều lệ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, chương trình công tác Mặt trận năm 2023 đối với các phường

15/09/2023 - 06:22 PM
Từ ngày 07/9 đến ngày 12/9/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện điều lệ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, chương trình công tác Mặt trận năm 2023 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường: Đồng Tâm, Cầu Dền, Quỳnh Lôi, Đống Mác. Thành phần đoàn gồm: Bà Nguyễn Xuân Diệp - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các vị trong Ban Thường trực và chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Dự tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và các vị Trưởng ban công tác Mặt trận của 4 phường được kiểm tra, giám sát.  
Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện điều lệ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 8 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và đến cuối nhiệm kỳ. Các thành viên đoàn và đại diện của phường đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác triển khai thực hiện hai chuyên đề.
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, bà Nguyễn Xuân Diệp đã ghi nhận trong thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Ủy  ban MTTQ Việt Nam các phường đã chủ động xây dựng kế hoạch chương trình công tác, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với UBND, các tổ chức chính trị - xã hội phường triển khai tốt các hoạt động của Mặt trận. Phong trào thi đua ngày càng sôi nổi, thực chất và có chất lượng hơn. Đội ngũ cán bộ Mặt trận từ phường tới các Ban Công tác Mặt trận thường xuyên được củng cố kiện toàn, hoạt động đều tay và hiệu quả. Các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ và trong năm cơ bản đều được thực hiện tốt và nghiêm túc. Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường đều được quận đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Thay mặt đoàn và thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, bà Nguyễn Xuân Diệp đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường tiếp tục tham mưu Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa với UBND, các tổ chức CT-XH phường triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, đăhc biệt triển khai thực hiện tốt sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, chủ động  hướng dẫn các Ban Công tác Mặt trận chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị nhiệm kỳ, thực hiện quy trình Đại hội đảm bảo đúng điều lệ MTTQ và các văn bản, hướng dẫn của MTTQ cấp trên; chuẩn bị tốt về nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo tính kế thừa và phát triển; Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức CT-XH trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy hơn nữa tiếng nói của Mặt trận, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay các phường đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Quan tâm đẩy mạnh vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, chuẩn bị tốt cho Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, triển khai có hiệu quả mô hình “Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy sức mạnh đại đoàn kết, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn chống tái nghèo”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Nguyễn Hiền Phương
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020