Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng triển khai kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận nhiệm kỳ 2024-2029

13/09/2023 - 05:27 PM
Chiều ngày 12/9/2023, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức triển khai kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2024-2029 tới Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường trên địa bàn quận.
Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp đã quán triệt một số nội dung cơ bản của Trung ương và Thành phố, Chỉ thị của Quận ủy Hai Bà Trưng về công tác tổ chức Đại hội; triển khai Kế hoạch số 35/KH-MTTQ-UB ngày 24/7/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về việc “Tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hướng dẫn số 06/HD-MTTQ-BTT ngày 24/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thông tin, theo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp thành phố Hà Nội thì Đề án nhân sự với số lượng Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 không thấp hơn so với nhiệm kỳ 2019-2024. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp quận, số lượng Ủy viên Ủy ban từ 45 đến 65 người; Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp phường, số lượng Ủy viên Ủy ban từ 30-55 người. Theo hướng dẫn, thời gian tổ chức Đại hội cấp phường không quá một ngày và hoàn thành trước ngày 30/4/2024. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp quận tổ chức không quá 2 ngày và hoàn thành trước ngày 30/6/2024.
Quận đã lựa chọn và chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phạm Đình Hổ tổ chức Đại hội điểm cấp phường vào tháng 01/2024, sau đó rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các phường còn lại hoàn thành trước ngày 30/4/2024; cấp quận hoàn thành trong quý II năm 2024. Về Chương trình Đại hội đại biểu các cấp áp dụng theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.
Để quá trình triển khai tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong quận diễn ra tốt đẹp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nguyễn Xuân Diệp đề nghị các đơn vị bám sát các văn bản, hướng dẫn của cấp ủy Đảng và MTTQ Việt Nam cấp trên, làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị báo cáo chính trị trình Đại hội để lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, tổ chức thành viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân, kiện toàn tổ chức các Ban Công tác Mặt trận, chuẩn bị phương án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu, kế thừa và phát triển./.
Quỳnh Nguyễn
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020