Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố duyệt các nội dung công tác Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Phúc Thọ khoá XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

10/05/2024 - 03:32 PM
Sáng 9/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội làm việc với huyện Phúc Thọ về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự hội nghị ở Thành phố có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Tổ trưởng tổ công tác số 3, đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Tổ chỉ đạo đại hội số 3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn – TUV, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Đoàn Tuấn Anh – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Theo đó, từ ngày 9/01 đến ngày 17/4, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phúc Thọ, nhiệm kỳ 2024-2029 đã tổ chức và thành công tốt đẹp theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra; đảm bảo đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp trên và đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ các xã, thị trấn đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của MTTQ trong nhiệm kỳ 2019-2024; đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029.
Công tác nhân sự được quan tâm, chuẩn bị bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng. Tỷ lệ cán bộ Mặt trận cơ sở trẻ hoá, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn đều được nâng lên, được đánh giá đảm bảo năng lực và uy tín.  Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được quan tâm. 100% các xã, thị trấn đã xây dựng bài tuyên truyền về kết quả công tác MTTQ trong nhiệm kỳ và tổ chức phát trên hệ thống phát thanh của xã và trên trang fanpage của Mặt trận các xã, thị trấn. 21/21 xã, thị trấn trang trí khánh tiết đúng theo yêu cầu của MTTQ Việt Nam huyện, đảm bảo đúng hướng dẫn theo thông tri của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thành công của Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, thị trấn tạo tiền đề thuận lợi để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Tổ trưởng tổ công tác số 3 phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ dự kiến diễn ra từ ngày 16-17/5 với sự tham dự của khoảng 163 đại biểu, 135 khách mời. Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XX gồm: 62 vị, bằng nhiệm kỳ trước, trong đó có 36 vị tái cử, 24 vị tham gia lần đầu. Đại hội sẽ báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, hiệp thương cử Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029… Đến nay, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và các văn kiện trình bày tại đại hội cơ bản đã hoàn tất, số lượng đại biểu được lên danh sách đầy đủ cụ thể, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác nhân sự thực hiện theo quy định…
Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu ý kiến
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Tổ trưởng tổ công tác số 3 ghi nhận sự quan tâm của Huyện ủy Phúc Thọ, sự cố gắng của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện trong triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ huyện lần thứ XX. Đồng thời, đề nghị Huyện quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội Mặt trận cấp huyện trên tinh thần rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm cấp huyện của thành phố. Nghiên cứu kỹ Nghị quyết 43-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ cần xây dựng kế hoạch cụ thể tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, đưa khí thế Đại hội đến gần với nhân dân.
Đối với công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Phúc Thọ cần tham khảo, nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện để có sự lồng ghép trong đánh giá kết quả thực hiện; cụ thể hóa bằng mục tiêu thiết thực, định lượng các chỉ tiêu. Đặc biệt, nhân sự Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phải thể hiện được sự tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân cư, quy định về tỷ lệ, cơ cấu...
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn – TUV, Bí thư Huyện uỷ và đồng chí Đoàn Tuấn Anh – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện các nội dung đảm bảo đúng nguyên tắc để tổ chức Đại hội thành công. Nội dung tham luận căn bản, bao quát toàn bộ vai trò của MTTQ… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội qua các công trình gắn với MTTQ, trên fanpage của các xã, thị trấn, đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết của MTTQ sau Đại hội. Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện tạo mọi điều kiện để Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội chu đáo, bảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định./.
Hoàng Thị Cúc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020