Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây hoàn thành đợt 1 việc xây, sửa nhà cho hộ nghèo

12/09/2019 - 06:34 PM
Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây đã ký Chương trình phối hợp với UBND về vận động giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2017 - 2020. Thông qua chương trình phối hợp, trách nhiệm của UBND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp được nâng cao, bảo đảm không để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mà không có sự hỗ trợ của MTTQ và các đoàn thể. Hiện nay trên địa bàn thị xã còn 683 hộ nghèo với 1.652 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,85% tổng số hộ dân. Mục tiêu của Đề án là thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo; tập trung mọi nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, huy động nguồn xã hội hóa và một phần ngân sách thị xã hỗ trợ giúp đỡ người nghèo. Tạo điều kiện khuyến khích các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và có mức sống khá, không có hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công; tập trung nguồn lực, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 xuống dưới 1%.
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã trao tiền hỗ trợ hộ nghèo xã Xuân Sơn xây dựng nhà mới
Kết quả từ đầu năm đến nay (đợt 1) có 135 hộ nghèo tham gia Đề án và cam kết thoát nghèo trong năm 2019. Trong đó: 03 hộ vay vốn để phát triển sản xuất; 24 hộ được hỗ trợ kinh phí mua xe máy; 77 hộ được hỗ trợ kinh phí mua bò, lợn sinh sản; 05 hộ được hỗ trợ mua máy may công nghiệp; 26 hộ được hỗ trợ xây, sửa nhà ở. Với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng (trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” thị xã hỗ trợ  kinh phí xây, sửa nhà là 270 triệu). Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các xã, phường đã hỗ trợ 41 hộ nghèo phát triển sản xuất, 18 người nghèo khám, chữa bệnh; tặng quà 603 học sinh con hộ nghèo đầu năm học; tặng quà tết cho 1.020 hộ nghèo, hộ có hoản cảnh khó khăn… với tổng số tiền hỗ trợ là 807 triệu đồng. Với hỗ trợ trực tiếp từ Quỹ “Vì người nghèo” và sự giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức đã góp phần tạo điều kiện để người nghèo vươn lên trong cuộc sống, nhiều hộ thoát nghèo bền vững.
Trong thời gian tới, có 52 hộ nghèo tham gia Đề án giảm nghèo đợt 2, năm 2019 (trong đó: 16 hộ đề nghị hỗ trợ kinh phí mua xe máy; 25 hộ đề nghị hỗ trợ mua bò, lợn sinh sản; 02 hộ đề nghị hỗ trợ mua máy may công nghiệp; 09 hộ đề nghị hỗ trợ xây, sửa nhà). MTTQ Việt Nam các cấp thị xã phối hợp với các đoàn thể và các ngành chuyên môn tiếp tục tổ chức kiểm tra, xác minh, thẩm định hồ sơ hộ nghèo, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của người dân ở địa bàn dân cư, những hộ nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo để có biện pháp giúp đỡ kịp thời; huy động các nguồn lực tham gia Đề án giảm nghèo thị xã giai đoạn 2019-2020 đạt hiệu quả./.
                                                        MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020