Ban đoàn kết Công giáo quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “thi đua yêu nước”6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

04/07/2019 - 06:34 PM
Sáng 4/7, Ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “thi đua yêu nước” 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
6 tháng đầu năm 2019, Ban ĐKCG quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Kính chúa yêu nước”, xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến. Cùng với đó, đồng bào Công giáo quận tiếp tục thi đua lao động, phát triển kinh tế, tăng hộ giàu, giảm hộ khó khăn, nâng cao chất lượng đời sống. Phong trào khuyến tài, khuyến học được duy trì, thực hiện tốt. Việc thực hiện quy ước văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, chúc thọ được duy trì; vấn đề vệ sinh môi trường đã được giáo xứ Trung Chí đi đầu, làm điểm đến nay đã có kết quả tốt, Giáo xứ Tân lạc tích cực thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các hoạt động, nhân đạo từ thiện được bà con giáo dân nhiệt tình hưởng ứng. Từ đầu năm đến nay, Ban ĐKCG quận và các tổ ĐKCG đã hướng dẫn, vận động 100 % thanh niên công giáo tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; 100% gia đình Công giáo trong quận đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, xứ họ đạo tiên tiến.
Triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Ban ĐKCG, ban mục vụ các giáo xứ cùng đồng bào giáo dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua “Kính chúa yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo”; tuyên truyền bà con giáo dân tham gia chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng xứ, họ giáo tiên tiến, tiên tiến xuất sắc năm 2019./.
                                                          Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019