Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2020

28/02/2020 - 04:15 PM
Sáng 28/02/2020, Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Đà làm Cụm trưởng, tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Khoát – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Thạch Đà, Hoàng Kim, Chu Phan, Liên Mạc, Tiến Thịnh, Vạn Yên, Tự Lập, Tiến Thắng, Tam Đồng.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Kiến Hào – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Đà thông qua Dự thảo Kế hoạch công tác Thi đua – Khen thưởng, Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Các đại biểu cơ bản nhất trí với các dự thảo văn bản bên cạnh đó đóng góp thêm một số nội dung về quy chế công tác thi đua khen thưởng và tổ chức hoạt động của Cụm.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chứng kiến các đồng chí Chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam 9 xã thuộc Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ký giao ước thi đua năm 2020; thăm mô hình điểm “ Xây dựng khu dân cư bảo vệ môi trường, sáng, xanh, sạch, đẹp” tại thôn 4, xã Thạch Đà.
Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã thuộc Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ký giao ước thi đua năm 2020.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Khoát – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã nhấn mạnh ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời đề nghị các đơn vị trong cụm thi đua căn cứ vào các văn bản, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xây dựng kế hoạch nội dung cụ thể, bám sát với các nhiệm vụ chính trị của các xã, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung thi đua đã đề ra. Các đơn vị cần đoàn kết, tăng cường, giao lưu học tập chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Mặt trận giữa các đơn vị trong cụm. Tập trung làm tốt công tác trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2020, tuyên truyền vận động quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 …                     
                                                                  Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019