Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2019

20/03/2019 - 10:44 AM
Chiều ngày 13/3/2019, tại Huyện ủy Thanh Trì, cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019.
Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Dương Cao Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, lãnh đạo các ban và Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì, lãnh đạo các Ban đảng Huyện ủy Thanh Trì và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện thuộc Cụm thi đua số 3: Thanh Trì, Đông Anh, Gia lâm, Sóc Sơn và Mê Linh.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng, Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm thi đua số 3 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 với 6 nội dung: Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc cấp trên giao; thi đua thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy (nhiệm kỳ 2015-2020); đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 về  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân"; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hoá" trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Thủ đô, huyện, xã, thị trấn đảm bảo yêu cầu “Trách nhiệm - Kỷ cương - Trí tuệ” phục vụ tốt cho người dân và đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy Đảng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 của Thành phố “Nâng cao  hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Tập trung Đại hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp”, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “ Đoàn kết - sáng tạo”, tích cực tham gia các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ quỹ biển đảo Việt Nam….duy trì và phát triển phong trào thi đua“ Người tốt việc tốt”, “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Bảo vệ môi trường”…. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng đảm bảo đúng thành tích, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phối hợp thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, công tác đối ngoại nhân dân..
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhấn mạnh Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố nói chung và các huyện trong cụm thi đua số 3 nói riêng cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các nội dung thi đua đã đề ra, các đơn vị cần đoàn kết, phối hợp chia sẻ kinh nghiệm, cách chỉ đạo tổ chức các mô hình hay, biện pháp thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng địa phương, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng
Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện cụm thi đua số 3 ký giao ước thi đua năm 2019
Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, MTTQ các huyện trong cụm thi đua số 3 đã ký kết giao ước thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần cùng MTTQ TP hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2019./.
Nguyễn Thị Thắm - MTTQ huyện Thanh Trì

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019