Huyện Sóc Sơn vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2019 gần 1 tỷ đồng

05/04/2019 - 11:42 AM
Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-MTTQ-BTT ngày 13/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn đã xây dựng Kế hoạch và phát động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2019 đến các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sóc Sơn.
Sau hơn 2 tháng phát động, với tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, quân và dân huyện Sóc Sơn đối với quân, dân huyện đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tố quốc. Tính đến ngày 29/03/2019, toàn huyện đã thu được số tiền là 979.296.000đ tăng gần 200.000.000đ so với năm 2018. Số tiền được tiếp nhận từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các xã, thị trấn và các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư; từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện.
Kết quả ủng hộ phần nào thể hiện được tình cảm, trách nhiệm của nhân dân huyện Sóc Sơn nói riêng và nhân dân Thủ đô Hà Nội nói chung. Đó là một món quà cả về tinh thần và vật chất đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo đang làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên và chủ quyền Biển, đảo Việt Nam.

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019