Huyện Thanh Oai kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Trường học và các cơ quan năm 2020

13/10/2020 - 04:37 PM
Sáng ngày 13/10/2020, đồng chí Nguyễn Văn Thùy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng đoàn đã kiểm tra quy chế dân chủ đối với trường Tiểu học Cao Viên 1.
Đoàn kiểm tra làm việc tại trường Tiểu học Cao Viên 1
Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ “ Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” và Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT về thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2019 – 2020. Việc đánh giá sơ, tổng kết thực hiện dân chủ ở đơn vị. Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ của nhà trường, cơ quan. Việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác, kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ, quyết định kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo và các văn bản chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị. Vai trò của tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp giám sát thực hiện dân chủ của các đơn vị. Việc thu, chi các khoản thỏa thuận giữa người học và Ban giám hiệu nhà trường. Việc thực hiện công khai dân chủ trong thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Qua kết quả kiểm tra cho thấy nhà trường đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ thành phần tham gia theo kế hoạch, có báo cáo chi tiết các nội dung theo yêu cầu đề cương. Ban hành được 8/9 văn bản bắt buộc, ngoài ra đã xây dựng thêm được 7 văn bản khác liên quan đến quy chế dân chủ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường thông qua các hội nghị cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh, công khai, phát huy hoạt động của hội cha mẹ học sinh, không có đơn thư khiếu nại tố cáo, thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Tuy nhiên vẫn còn 1 số hạn chế như: Cần quan tâm công tác ban thanh tra nhân dân, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo. Việc công khai 1 số văn bản chưa đảm bảo theo 3 hình thức... Qua đó, đoàn cũng đề nghị nhà trường cần phối hợp với hội cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch, công khai viêc thu chi xã hội hóa. Chi bộ, Ban giám hiệu cần quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa.. Việc thu chi các khoản thỏa thuận phải có biên bản với cha mẹ học sinh và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.
Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019